Dit willen de partijen

Op woensdag 17 maart 2021 zijn er in ons land verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. Zoals gebruikelijk geeft de NPB geen stemadvies. Gemakshalve bieden we wel een overzicht van de politieplannen van de acht grootste partijen, zoals aangetroffen in hun verkiezingsprogramma’s. De NPB roept zijn leden op die dag gebruik te maken van hun stemrecht en een actieve bijdrage te leveren aan de keuze van de volksvertegenwoordigers in het parlement. Daarbij telt elk stem, zeker als je bedenkt dat op basis van de zetelverdeling in de Kamer vervolgens een kabinet van ministers wordt samengesteld voor het dagelijks bestuur van het land. Kijk hieronder wat de plannen van deze partijen zijn voor de politie.

Alles over de verkiezingen

VVD

De VVD (nu 33 van de 150 zetels) wil dat stroomstootwapens en bodycams tot de standaarduitrusting van de politie gaan behoren en dat de capaciteit wordt versterkt ‘met extra wijkagenten (basisteams), cyberexperts en recherche’. Ook streeft de VVD naar het aannemen van ‘meer hooggeschoolden en specialisten om de toegenomen werkdruk op te vangen en gecompliceerde misdaad zoals cybercrime te bestrijden.’

Meer over de VVD

PVV

De PVV (nu 20 van de 150 zetels) heeft in het verkiezingsprogramma staan: - Politiebureaus en politieagenten terug in de wijken
- 10.000 extra politieagenten en veel meer politieagenten zichtbaar op straat
- Meer salaris voor de agenten op straat – niet voor de politiebobo’s
- Leger waar nodig inzetten om de straten van Nederland terug te veroveren

Meer over de PVV

D66

D66 (nu 19 van de 150 zetels) wil dat de basisteams voldoende capaciteit hebben voor noodhulp en opsporing, zodat ‘wijkagenten weer de tijd krijgen om hun rol als aanspreekpunt in de wijk te vervullen’. Onduidelijk blijft voor hoeveel extra politiebanen D66 zich sterk wil maken. Wel duidelijk is dat de partij wil dat het geweldsmonopolie bij de politie blijft; boa’s mogen dus geen ‘verkapte politieagenten’ worden. Wel moet de samenwerking tussen boa’s en de politie worden verbeterd (‘bijvoorbeeld door de boa’s een noodknop te geven met directe toegang tot de meldkamer van de politie’) en wil D66 dat de besteding van het politiebudget doelmatiger en transparanter wordt.

Meer over D66

CDA

Het CDA (nu 19 van de 150 zetels) wil verbetering brengen in de ‘structurele onderbezetting’ van veel wijkteams, ‘zodat de wijkagent vaker zichtbaar op straat aanwezig is en snel kan optreden bij inbraken, ruzies en andere vormen van overlast en criminaliteit die de leefbaarheid verstoren.’ Onduidelijk blijft voor hoeveel extra politiecapaciteit het CDA zich sterk wil maken. Wel moet tegelijkertijd nagedacht worden over de positie en bevoegdheden van boa’s, gezien ‘hun steeds belangrijkere taak’.

Meer over het CDA

SP

De SP (nu 14 van de 150 zetels) wil de bezuinigingen op de politie terugdraaien: ‘De politie moet meer mensen en middelen krijgen om het werk te kunnen blijven doen.’ Onduidelijk blijft voor hoeveel extra politiebanen de SP zich sterk wil maken. Wel komt de partij met het voorstel om lokale handhavers (boa’s) ‘onderdeel te laten uitmaken van de politieorganisatie, zodat een goede samenwerking is verzekerd. (…) Als lokale handhavers politietaken doen verdienen zij een politieopleiding en een aangepaste bewapening.’

Meer over de SP

PvdA

De PvdA (nu 9 van de 150 zetels) wil ‘meer waardering en een beter loon voor de politie. Dit doet recht aan het belang van hun beroep voor onze samenleving.’ Ook wil de partij betere opleidingen voor politiemedewerkers en minder papierwerk: ‘Wij willen een eind aan de doorgeslagen verantwoordingsbureaucratie, zodat er meer productieve uren gemaakt kunnen worden.’

Meer over de PvdA

ChristenUnie

De ChristenUnie (nu 5 van de 150 zetels) vindt dat de waardering voor de inzet van agenten niet bij woorden moet blijven, maar ook tot uiting moet komen in het salarisgebouw van de mensen in blauw. De ChristenUnie wil nieuwe investeringen in de politie, opdat zij goed toegerust, met gespecialiseerde teams, langdurig de strijd kan aangaan met de (inter)nationale zware criminaliteit Er moet meer capaciteit komen voor langdurig onderzoek en internationale samenwerking, zodat niet alleen de kleine vissen, maar juist ook de sleutelfiguren worden opgespoord en berecht. Ook moet er geïnvesteerd worden in het (digitale) vakmanschap van rechercheurs en modernisering van de ict.

Meer over de ChristenUnie