1 maart 2021

De politieplannen van de ChristenUnie

De ChristenUnie heeft nu 5 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker is Gert-Jan Segers, sinds november 2015 partijleider en voorzitter van de CU-fractie in de Tweede Kamer.

Beloning
De ChristenUnie vindt dat 'de waardering voor de inzet van agenten niet bij woorden moet blijven, maar ook tot uiting moet komen in het salarisgebouw van de mensen in blauw.' Meer concreet wordt de partij op dit punt vooralsnog niet.

Capaciteit
De ChristenUnie wil nieuwe investeringen in de politie, opdat zij goed toegerust, met gespecialiseerde teams, langdurig de strijd kan aangaan met de (inter)nationale zware criminaliteit Er moet meer capaciteit komen voor langdurig onderzoek en internationale samenwerking, zodat niet alleen de kleine vissen, maar juist ook de sleutelfiguren worden opgespoord en berecht. Ook moet er geïnvesteerd worden in het (digitale) vakmanschap van rechercheurs en modernisering van de ict.

Veiligheid begint wat de ChristenUnie betreft echter dichtbij huis. De partij wil voldoende wijkagenten, ook in kleinere steden en in het landelijk gebied. Meer beschikbaarheid en zichtbaarheid is wenselijk, zowel op straat als op de sociale media.

Onduidelijk blijft voor hoeveel extra politiebanen de ChristenUnie zich sterk wil maken. Wel wil de partij dat het aantal politievrijwilligers groeit naar minstens 5.000.

Politie onder Binnenlandse Zaken
De ChristenUnie kiest voor het verhuizen van de zeggenschap over de Nationale Politie naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat gaat over de veiligheid en de openbare orde.

Repressief drugsbeleid
De ChristenUnie wil een einde maken aan de normalisatie van drugsgebruik en aan de export van drugs vanuit Nederland. Er komt gerichte drugspreventie en meer aandacht voor de maatschappelijke schaduwkanten van drugsgebruik. Op scholen, voor specifieke doelgroepen en voor ouders. De ChristenUnie is tegen de legalisatie van drugs. Coffeeshops worden gesloten en verdwijnen uit het straatbeeld. Er komt een blowverbod in openbare ruimtes. Op festivals en andere evenementen worden bezit en gebruik van drugs verboden. Hogere straffen voor zware drugscriminaliteit.