Arbeidsvoorwaarden

De NPB is voortdurend bezig de arbeidsvoorwaarden van zijn leden te verbeteren, denk daarbij aan beloning, veiligheid, training, uitrusting, verlof, werktijden en loopbaankansen. Dat doen we door op alle niveaus – van de minister van Veiligheid en Justitie en de korpschef van de Nationale Politie tot aan de leidinggevenden op de werkvloer – in gesprek te gaan en afspraken te maken.

Voor deze onderhandelingen zetten wij professionele bestuurders in, ondersteund door (juridische) beleidsmedewerkers en een netwerk van meer dan duizend kaderleden op de werkvloer.

Het hoogste niveau waarop de NPB met de werkgever overlegt is het zogenaamde Centraal Georganiseerd Overleg Politie, kortweg het CGOP. Aan dat landelijke overleg over de arbeidsvoorwaarden bij de politie nemen twee partijen deel. Aan de ene kant de werkgever, in dit geval bestaande uit de minister van Veiligheid en Justitie en de korpschef van de Nationale Politie. Aan de andere kant de NPB en de drie andere politiebonden.

CAO-onderhandelingen
Om de zoveel jaar onderhandelen we met de werkgever over nieuwe investeringen in de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden. Het doel is dan een zogenaamde Collectieve Arbeidsovereenkomst voor langere tijd. Gedurende de looptijd van zo’n CAO worden de gemaakte nieuwe afspraken (voor zover nodig) nader uitgewerkt en vastgelegd in de wet- en regelgeving voor de politie, bijvoorbeeld in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) en het Besluit bezoldiging politie (Bbp). Nieuwe regelingen worden van kracht zodra ze door de overheid zijn gepubliceerd in het Staatsblad of de Staatscourant.

Vakbondsacties
Hebben onze CAO-onderhandelaars een akkoord bereikt, dan wordt dat altijd ter goedkeuring aan jou en de andere NPB-leden voorgelegd. Vinden jullie het afsprakenpakket te mager en weigert de minister meer te bieden? Dan kunnen we besluiten de werkgever extra onder druk te gaan zetten door vakbondsacties – bij voorkeur samen met de andere politiebonden.

Meer over:
CAO