1 maart 2021

De politieplannen van de PVV

De PVV heeft nu 20 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker is de oprichter en tot op heden het enige lid van de partij: Geert Wilders.

Capaciteit en beloning
De PVV wil ‘een radicaal veiligheidsoffensief waarbij crimineel gedrag direct keihard aangepakt wordt. In elke wijk moet weer een politiebureau komen en er moeten 10.000 agenten extra worden opgeleid die buiten – op straat, in de wijken – de misdaad aanpakken en de criminelen eronder krijgen. De agenten op straat moeten meer betaald krijgen; ‘de politiebobo’s’ niet.

Daarnaast wil de PVV de politie ‘alle middelen geven die zij nodig heeft om de straten van Nederland weer terug te veroveren op de draaideurcriminelen. Vaak islamitisch straattuig, met een bontkraagje en een dubbele nationaliteit.’ En als de politie in sommige wijken de orde niet kan handhaven, dan moet wat de PVV betreft het leger worden ingezet om hen te assisteren.

Strenger strafklimaat
De PVV wil een aanzienlijk strenger strafklimaat in Nederland: stevige minimumstraffen en hogere maximumstraffen (bijvoorbeeld twintig jaar voor zware mishandeling; bij herhaling nog eens dertig jaar). Geen taakstraffen meer en geen vervroegde vrijlating, ook niet onder toezicht. De PVV wil de tbs afschaffen en daders alle kosten van hun misdrijf, vervolging en straf zelf laten betalen.

Uitzetting en preventieve hechtenis
De PVV wil dat de nationaliteit van misdadigers door de overheid wordt geregistreerd. 'Criminelen met een dubbele nationaliteit wordt de Nederlandse ontnomen en daarna worden ze het land uitgezet.' Jihadisten of zij die daarmee sympathiseren moeten wat de PVV betreft preventief worden vastgezet middels administratieve detentie.

Digitale schandpalen
Het Openbaar Ministerie wordt verplicht gewelds- en zedenmisdrijven te vervolgen. De PVV wil dat verjaring van dit soort misdrijven onmogelijk wordt en dat de identiteit van elke veroordeelde zeden- of geweldsdelinquent – met foto en naam – via gemeentelijke digitale schandpalen openbaar wordt gemaakt.

Harder, harder, harder
De PVV wil dat de politie digitale vormen van criminaliteit serieuzer gaat aanpakken. Dat geldt ook voor geavanceerde, vaak internationale cybercrime. Ook streeft de PVV naar een ‘harde aanpak van drugscriminaliteit’.