1 maart 2021

De politieplannen van de VVD

De VVD heeft nu 33 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker is Mark Rutte, de huidige (demissionaire) premier van Nederland.

Uitrusting en capaciteit
De VVD wil dat stroomstootwapens en bodycams tot de standaarduitrusting van de politie gaan behoren en dat de capaciteit wordt versterkt ‘met extra wijkagenten (basisteams), cyberexperts en recherche’. Ook streeft de VVD naar het aannemen van ‘meer hooggeschoolden en specialisten om de toegenomen werkdruk op te vangen en gecompliceerde misdaad zoals cybercrime te bestrijden.’

Onduidelijk blijft voor hoeveel extra politiecapaciteit de VVD zich sterk wil maken.

Blauw en boa's op straat
De VVD streeft ernaar dat wijkagenten ‘meer zichtbaar’ worden om ‘verloedering op straat en in wijken tegen te gaan.’ Daarnaast moeten gemeentelijke boa’s extra bevoegdheden krijgen, zodat ze ook boetes kunnen opleggen voor overtredingen buiten hun specifieke werkterrein. Boa’s moeten ook meer middelen krijgen om zich te verdedigen tegen agressie, ‘bijvoorbeeld uitrusting met wapenstok en pepperspray als ze aan de juiste opleidings- en trainingseisen voldoen.’

Bescherming
De VVD wil dat het openbaar maken van gegevens en beelden waarop politieagenten en hulpverleners herkenbaar zijn strafbaar wordt gesteld. Meer in het algemeen wil de VVD ‘een betere bescherming van agenten, hulpverleners, gecertificeerde beveiligers en andere mensen die een publieke taak uitoefenen door ervoor te zorgen dat mensen die geweld tegen hen plegen of hen ernstig bedreigen altijd een gevangenisstraf krijgen.’

Repressief politiebeleid
Dat laatste past goed in de algehele teneur van de veiligheidsparagraaf van de VVD. Het uitgangspunt van deze partij is (nog steeds) dat sociale veiligheid vooral wordt bereikt door zoveel mogelijk (zwaardere) straffen in te stellen en op te leggen. Enerzijds zie je dat in het verkiezingsprogramma terug door een aparte paragraaf met voorstellen voor nieuwe straffen en strafverzwaringen (mensen sneller en langer de gevangenis in, vaker en eerder TBS, Halt-straffen ook onder de twaalf jaar, verplichte opvoedprogramma’s voor jonge delinquenten.)

Privacy ondergeschikt
Anderzijds moet de politie meer ruimte krijgen om dit repressieve beleid tot een succes te maken, aldus de VVD. ‘Om de strijd tegen ondermijnende criminaliteit niet te verliezen, moeten de wettelijke bevoegdheden van de politie en het openbaar ministerie (op afstand computers binnengaan of communicatie aftappen) worden uitgebreid.’ De recherche, justitie, FIOD, Douane, Belastingdienst en anderen moeten op dit gebied intensiever gaan samenwerken, ‘waarbij alle relevante informatie vrijelijk gedeeld kan worden. Het bestrijden van drugscriminelen staat voorop, niet privacyregels.’ Ook wil de VVD extra cameratoezicht in probleemwijken en een ruimere bevoegdheid voor de politie om over te gaan tot fouilleren.