1 maart 2021

De politieplannen van D66

D66 heeft nu 19 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker is Sigrid Kaag, de afgelopen jaren minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet Rutte III.

Capaciteit
D66 wil dat de basisteams voldoende capaciteit hebben voor noodhulp en opsporing, zodat ‘wijkagenten weer de tijd krijgen om hun rol als aanspreekpunt in de wijk te vervullen’.  De partij wil dat het geweldsmonopolie bij de politie blijft; boa’s mogen dus geen ‘verkapte politieagenten’ worden. Wel moet de samenwerking tussen boa’s en de politie worden verbeterd, ‘bijvoorbeeld door de boa’s een noodknop te geven met directe toegang tot de meldkamer van de politie’.

Daarnaast wil D66 extra geld beschikbaar stellen voor extra capaciteit bij de politie en het OM voor de aanpak van financiële criminaliteit, cybercriminaliteit en milieucriminaliteit. Onduidelijk blijft voor hoeveel extra politiebanen D66 zich sterk wil maken.

Europese samenwerking
Voor het tegengaan van georganiseerde criminaliteit, bijvoorbeeld rond de productie van synthetische drugs, is samenwerking binnen Nederland én binnen Europa cruciaal, vindt D66. Zij steunt daarom de versterking van Europol, Eurojust, en het Europees Openbaar Ministerie.

Besteding politiebudget
D66 wil dat de besteding van het politiebudget doelmatiger en transparanter wordt.

Sociale veiligheid en omgangsvormen
D66 wil dat het streven naar diversiteit prioriteit krijgt in alle lagen van de politieorganisatie. Met steun van de korpsleiding moet er gericht tijd en aandacht wordt vrijgemaakt voor sociale veiligheid en omgangsvormen binnen teams.

Privacybescherming
Preventie is voor D66 het vertrekpunt bij de bestrijding van terreur. Daarbij mogen onze verworven vrijheden niet onnodig in de knel komen, dus goede privacybescherming en democratische waarborgen zijn vereist. ‘Massasurveillance hoort daar zeker niet bij.’

Realistisch drugsbeleid
Het streven naar een drugsvrije samenleving is volgens D66 ‘hopeloos naïef’. Het wordt tijd voor ‘een realistisch drugsbeleid, met een gereguleerde markt waar dat kan’. Voorlichting, preventie en testbeleid van drugs zijn daarbij absoluut nodig. D66 wil meer onderzoek naar de medicinale en therapeutische werking van drugs en de relatie tussen cannabis en psychoses.

Investeren in de rechtsstaat
De kwaliteit van onze rechtsstaat vraagt D66 dringend om extra geld voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie (OM), gerechtstolken, de reclassering, het gevangeniswezen, de forensische psychiatrie en psychologie en de sociale advocatuur. De partij is tegen het vastleggen van minimumstraffen: ‘De rechter behoudt de vrijheid over op te leggen straffen.’