1 maart 2021

De politieplannen van GroenLinks

GroenLinks heeft nu 14 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker is Jesse Klaver, sinds 2015 partijleider en voorzitter van de GL-fractie in de Tweede Kamer.

Capaciteit en deskundigheid
GroenLinks wil ‘investeren in meer capaciteit bij de politie. In wijkagenten als gezicht in de buurt en in recherche voor het aanpakken van de zware criminaliteit.’ Ook moet de politie meer (financiële) kennis en slagkracht krijgen om de georganiseerde criminaliteit in het hart te treffen en cybercriminaliteit en oplichting en kinderporno via internet op te sporen. Onduidelijk blijft voor hoeveel extra politiebanen GroenLinks zich sterk wil maken.

Werkdruk omlaag
Wel heeft de partij maatregelen in petto om de werkdruk te verlagen. ‘Agenten krijgen werkdrukmiddelen die ze per basiseenheid zelf verdelen, er worden schrapsessies georganiseerd om regeldruk terug te dringen, verhoren worden voortaan digitaal ingevoerd, de afhandeling van eenvoudige zaken gebeurt met de politie-app en we stoppen met de dagelijkse reisdeclaraties.’

Minder inhuur
GroenLinks wil ‘de inhuur van externe consultants bij de overheid aan banden leggen en investeren in de eigen expertise van ambtenaren’.

Meer inspraak
Politiemedewerkers moeten meer inspraak krijgen in ‘belangrijke besluiten van het korps, zoals aanbestedingen en reorganisaties.’

Inclusieve werkcultuur
GroenLinks vindt het ook van belang dat de politie een veilige, inclusieve werkcultuur ontwikkelt en pestgedrag en discriminatie aanpakt. ‘Het korps moet de werving van vrouwen, LHBTIQ+-mensen en mensen van kleur intensiveren. De politieopleidingen moeten zorgen voor meer bewustwording over vooroordelen, discriminatie en racisme en er moeten speciale discriminatierechercheurs komen.’

Legaliseren drugsgebruik
Softdrugs en drugs zoals xtc en paddo’s moet worden gelegaliseerd, vindt GroenLinks. ‘Tegelijkertijd zorgen we voor betere voorlichting over drugs, net als over roken en alcohol. Door legalisering ondermijnen we het verdienmodel van de georganiseerde misdaad, beperken we slachtoffers door foute drugs, pakken we brandgevaarlijke wietplantages aan en beperken we de milieuschade van afvaldumping.’

Actieplan tegen seksueel geweld
GroenLinks streeft naar een nationaal actieplan tegen seksueel geweld. Onderdeel daarvan zou moeten zijn een (betere) training van agenten in het omgaan met slachtoffers en daders van seksuele delicten.

Aanpak institutioneel racisme
Ook wil de partij een nationale aanpak van institutioneel racisme bij de overheid. ‘Een nieuwe, onafhankelijke nationaal coördinator anti-discriminatie gaat het kabinet en overheidsorganisaties op dat punt te adviseren. Etnisch profileren bij de politie, de Belastingdienst en andere instanties moet onmiddellijk stoppen.’