1 maart 2021

De politieplannen van de SP

De SP heeft nu 14 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker is Lilian Marijnissen, sinds december 2017 partijleider en voorzitter van de SP-fractie in de Tweede Kamer.

Capaciteit 
De SP wil de bezuinigingen op de politie terugdraaien: ‘De politie moet meer mensen en middelen krijgen om het werk te kunnen blijven doen.’ De partij stelt voor lokale handhavers (boa’s) ‘onderdeel te laten uitmaken van de politieorganisatie, zodat een goede samenwerking is verzekerd. (…) Als lokale handhavers politietaken doen verdienen zij een politieopleiding en een aangepaste bewapening.’

De politie, het OM en de FIOD moeten meer capaciteit krijgen om crimineel geld vaker op te sporen, want misdaad mag niet lonen. Ook wil de SP investeren in recherche en justitie (OM, NFI en rechtbanken), om te zorgen dat er minder aangiften op de plank blijven en meer zaken worden opgelost.

Onduidelijk blijft voor hoeveel extra politiebanen de SP zich sterk wil maken.

Bescherming hulpverleners
De agressie tegen politieagenten, brandweermensen, mensen op de ambulance en alle andere hulpverleners is de SP een doorn in het oog. Zij wil dit soort geweld aanpakken door het ‘altijd en direct te bestraffen’. Veelplegers moeten verplicht een cursus ‘sociaal gedrag’ gaan volgen. Hulpverleners krijgen meer steun bij het verwerken van traumatische ervaringen.

Vroegpensioen
De SP wil dat uitvoerend politiewerk wordt gezien als een zwaar beroep en dat agenten dus de mogelijkheid krijgen vanaf 65 jaar met pensioen te gaan.

Legalisering drugs
De SP is een voorstander van het reguleren en legaliseren van de teelt en de verkoop van softdrugs voor de Nederlandse markt. ‘Zo kunnen we drugscriminaliteit tegengaan en de veiligheid van drugs beter controleren. Drugsgebruik ontmoedigen we, maar gebruikers criminaliseren we niet. Meer onderzoek naar de schade van verschillende typen drugs is nodig om te bepalen of de huidige lijst met verboden drugs zal moeten worden aangepast.’

Boetes inkomensafhankelijk
De SP streeft ernaar boetes waar mogelijk inkomensafhankelijk te maken.