21 december 2022

NPB-erelid Alwin de Kok

Alwin de Kok (1960) maakte begin jaren tachtig de overstap van defensie naar politie. Ruim dertig jaar lang werkte hij in Den Haag als blauw op straat en werkte zich uiteindelijk op tot operationeel expert Gebiedsgebonden Politiezorg (GGP) met de rang van inspecteur. In die functie werkte hij als teamchef en hulpofficier van justitie.

Rond 2006 ging Alwin voor de NPB aan de slag als individueel belangenbehartiger en later als bestuurslid van de afdeling Den Haag en als ledenvertegenwoordiger in de bondsraad. In 2013 trad hij als personeelsvertegenwoordiger toe tot de Ondernemingsraad van de eenheid Den Haag. In 2018 kozen de leden van de bondsraad hem als voorzitter.

Het meest in het oog sprong Alwin de afgelopen tien jaar echter als actievoerder, in eerste instantie als regionaal actieleider.

In die functie was hij in 2015 medeverantwoordelijk voor de organisatie van meerdere cao-acties in Den Haag, waaronder de klapper waarbij 6.500 collega’s het Binnenhof en de ministeries van Veiligheid & Justitie en Financiën blokkeerden, gevolgd door een protestmars over de Hofweg en het Spui terwijl in de Tweede Kamer de Algemene Politieke Beschouwingen bezig waren.

Eind 2018 werd Alwin de landelijk actiecoördinator van de vier politiebonden, om te beginnen in hun gezamenlijke strijd tegen het pensioenbeleid van Rutte III. Na wat kleinere opbouwacties had een massale demonstratie op het Malieveld op maandag 18 maart 2019 de politiek op dat gebied weer tot bezinning moeten brengen. Helaas: aan het eind van de ochtend (terwijl het Malieveld al volliep) besloten de bonden de actie af te blazen vanwege een crisissituatie in Utrecht die landelijk om het inzetten van extra politiepersoneel vroeg.

Sindsdien is Alwin de aanjager van alle gezamenlijke acties van de politiebonden. Een belangrijke en verantwoordelijke taak die niet eerder werd belegd bij een kaderlid – en zeker niet zo langdurig. Alwin staat garant voor een zorgvuldige afstemming tussen de besturen, de (kader)leden en werkorganisaties van de bonden, de politie en het openbaar bestuur. Daarbij springen steeds weer zijn enorme enthousiasme, overtuigingskracht en punctualiteit in het oog. Geen wonder dat hij in de loop der jaren steeds meer ruimte kreeg voor een leidende en sturende rol binnen actietrajecten.

Tijdens actietrajecten moet bergen werk worden verzet. Alwin is altijd (ruim) op tijd aanwezig, zorgt dat zaken geregeld zijn of worden en weet iedereen te bewegen dat ook te doen. Hij laat niets aan het toeval over en heeft daardoor een grote bijdrage geleverd aan de successen van deze trajecten van de afgelopen jaren.

Meer over:
Ereleden