20 oktober 2017

Gezocht: kandidaten medezeggenschap ABP

Voel jij er wat voor om de komende jaren namens de leden van de NPB (en de AFMP en MARVER) persoonlijk invloed uit te oefenen op het beleid van pensioenfonds ABP, bijvoorbeeld op beleggings- en communicatiegebied? Stel je dan voor 12 november kandidaat voor het ABP Verantwoordingsorgaan!

Dit in 2012 gestarte ‘pensioenparlement’ telt 48 zetels. Zestien daarvan zijn bedoeld voor vertegenwoordigers van de werkgevers. De overige 32 zetels worden ingenomen door vertegenwoordigers van deelnemers (19 zetels) en gepensioneerden (13 zetels). Deze verdeling is gebaseerd op het aantal deelnemers (personen die nog pensioen aan het opbouwen zijn) en het aantal gepensioneerden (personen die al een pensioenuitkering krijgen) in het ABP-bestand. Het ABP belegt 400 miljard euro voor de pensioenen van 2,8 miljoen ambtenaren.

Verkiezingen op komst
Begin 2018 kunnen alle deelnemers en gepensioneerden bij ABP hun stem uitbrengen op een kandidaat voor een nieuw Verantwoordingsorgaan. Wil je namens de bonden van FNV Veiligheid (NPB, AFMP en MARVER) kandidaat zijn? Stel je dan voor 12 november aanstaande verkiesbaar. De definitieve kandidatenselectie vindt daarna plaats.

Wat wordt er van een kandidaat verwacht?

  • Je hebt een relevante opleiding en affiniteit met/kennis van pensioenen
  • Je wilt belangen behartigen van ABP-deelnemers
  • Je bent bekend met (een deel van) de achterban
  • Je kunt het beleid van de NPB vertalen en uitdragen

Als lid van het VO verdiep je je in onderwerpen op het terrein van het pensioenfonds. Binnen de VO-bevoegdheden werk je actief aan de meningsvorming van je eigen delegatie en het hele Verantwoordingsorgaan. Ook neem je actief deel aan de overlegvergaderingen met het ABP-bestuur. Lees meer over de ervaringen van de huidige VO-leden namens FNV Veiligheid: Richard Bronswijk, Peter Rutten en Jeroen Maat.

Het Verantwoordingsorgaan heeft veel invloed op het ABP-beleid. Het is dan ook belangrijk dat het politie- en defensiepersoneel daarin goed vertegenwoordigd zijn, zodat hun speciale arbeidsvoorwaarden (voldoende) erkenning blijven krijgen in hun pensioenvoorzieningen. Bij de laatste verkiezingen (in 2014) kreeg de NPB samen met MARVER en AFMP drie van de 32 zetels. De drie bonden van FNV Veiligheid namen toen deel met een gezamenlijke kandidatenlijst en dat doen we ook in 2018.

Wat kun je van ons verwachten?
Wij zullen je eerst informeren over de kandidaatstelling, criteria, de selectieprocedure en het verdere proces rond de verkiezingen. Als lid van het VO kun je (na de verkiezingen) rekenen op een inwerkprogramma, periodieke bijscholing, ondersteuning door medewerkers van de bond, actuele informatie en achtergronddocumentatie.

Aanmelden
Geïnteresseerd in deelname aan de kandidaatstelling voor het Verantwoordingsorgaan ABP? Stuur ons dan voor 12 november een e-mail, voorzien van je CV en lidmaatschapsnummer. Wij nemen dan op korte termijn contact met je op om je te informeren over het vervolgtraject.

Meer over:
Pensioen