19 oktober 2017

‘ABP-bestuur houdt zeer zeker rekening met VO-adviezen’  

Peter Rutten is sinds 2012 namens de bonden van FNV Veiligheid (de NPB, de AFMP en de MARVER) lid van het Verantwoordingsorgaan ABP.

Waarom heb je je kandidaat gesteld?
Ik ben sinds 2005 bestuurslid van de fractie NAD (Niet Actief Dienenden) van de Marechausseevereniging. Tijdens vergaderingen werd ik regelmatig aangesproken over problemen die onze achterban ondervond met hun pensioen. Ik vond het belangrijk om mijn kennis op dit gebied te vergroten. Toen men in 2012 een beroep op me deed vanuit FNV Veiligheid om lid te worden van de deelnemersraad van het ABP heb ik direct ja gezegd. Ik heb me toen kandidaat gesteld voor de geleding pensioengerechtigden.

Wat houdt je werk als VO-lid in?
Het is vooral belangrijk om als lid van het VO attent en waakzaam te blijven. Je kunt geen deskundige zijn op alle terreinen en daarom zijn er binnen het VO vier commissies: Algemeen, Financiën, Beleggingen en Communicatie. Zelf zat ik in de Commissie Algemeen, die zich bezig hield met de wet- en regelgeving, het jaarverslag en verkiezingen. In deze commissies worden de adviesaanvragen van het ABP voorbereid en van een advies voorzien. Hierdoor kan de interne vergadering van het VO efficiënt verlopen.

Heb je invloed?
Bij de benoeming van de drie ABP-bestuursleden namens de pensioengerechtigden heeft de VO instemmingsrecht. Dat geldt ook bij de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de VO alleen adviesrecht. Maar ik heb ervaren dat het bestuur van het ABP met de VO-adviezen zeer zeker rekening houdt. Dat je daardoor invloed hebt binnen het VO en ook in het overleg met het ABP-bestuur bleek wel toen het bestuur eenzijdig de eindloonregeling van militairen wilde wijzigen in een middelloonregeling.

Waarom moeten collega’s zich ook kandidaat stellen?
Het is belangrijk dat we collega’s in het VO krijgen die het huidige pensioensysteem kennen. Dat systeem heeft jarenlang zijn waarde bewezen en kampt nu door externe omstandigheden (lage rente door de ECB) met problemen, zoals het niet kunnen indexeren. Toch moet het behouden blijven tot een goed alternatief is gevonden. Dat is in het belang van onze achterban. Geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt.