20 oktober 2017

‘VO is laatste strohalm bij ongewenste verandering’

Richard Bronswijk is sinds 2012 namens de bonden van FNV Veiligheid (de NPB, de AFMP en de MARVER) lid van het Verantwoordingsorgaan ABP.

Waarom heb je je kandidaat gesteld?
Omdat ik zeer geïnteresseerd ben in ons pensioenstelsel (het beste systeem in de wereld) en ik mijn steentje wil bijdragen om dat ook zo te houden.

Wat houdt je werk als lid VO in?
Je moet betrokken zijn bij het wel en wee van het ABP en kennis hebben van de pensioenregeling. Ook moet je weten dat APG de pensioenuitvoerder is en dat de Pensioenkamer eigenlijk de belangrijkste speler is als het gaat om de afspraken die er op pensioengebied gemaakt worden voor de deelnemers van het ABP. De materie is complex, maar na een aantal jaren redelijk te begrijpen. Ik heb twee pensioenopleidingen van SPO gevolgd. Om bij te blijven en kennis te vergaren lees ik dagelijks de NRC, de Volkskrant en het Financieel Dagblad (FD), vooral de economiepagina's.

Met welke onderwerpen ben je actief bezig?
Communicatie aan de collega's binnen de sector politie. Ik heb onder meer bijeenkomsten georganiseerd waarbij deskundigen van het ABP uitleg gaven over de pensioenregeling en de mogelijkheden van ‘mijn ABP’. Daarnaast houd ik mij binnen het VO bezig met beleggingen, waarbij verantwoord beleggen mijn specialiteit is. In dit kader heb ik een cursusdag georganiseerd voor de commissie beleggingen van het ABP.

Heb je invloed?
Hoewel je misschien zou denken dat het VO weinig macht heeft, zie je nu gebeuren dat het bestuur deze macht wil grijpen omdat sociale partners in de Pensioenkamer er niet uitkomen in de overgang van de eindloonregeling van militairen naar de middelloonregeling. Op grond van een vereenvoudiging wil het bestuur de regeling aanpassen. Op zulke momenten is het goed dat deelnemers die lid zijn van een vakbond een VO hebben als laatste strohalm om dit, eventueel via juridische mogelijkheden, te voorkomen.

Waarom moeten collega’s zich ook kandidaat stellen?
Om ervoor te strijden dat ons geweldige stelsel, waarin sociale partners aan de knoppen zitten, overeind blijft.