1 januari 2023

Rechtspositie politie

De rechten en plichten van politieambtenaren zijn vastgelegd in meerdere documenten, waarvan de inhoud voortdurend verandert. Dat komt niet in de laatste plaats doordat de NPB regelmatig met de werkgever om tafel zit om aan te dringen op verbeteringen.

Hieronder vijf belangrijke rechtspositionele documenten.

Algemene rechtspositie
In het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) vind je de afspraken tussen de werkgever en de bonden over de soorten aanstelling bij de politie, werk- en rusttijden, het opnemen van verlof, wat te doen bij ziekte, in welke gevallen er sprake is van plichtsverzuim en welke straffen dan kunnen worden opgelegd, de soorten ontslag die mogelijk zijn etcetera. Let op: niet alle bepalingen in dit besluit zijn op politiestudenten van toepassing. Artikel 100 bevat een opsomming van de bepalingen die niet voor aspiranten gelden. Klik hier voor de meest actuele versie van het Barp.

Bezoldiging
In het Besluit bezoldiging politie (Bbp) staan de afspraken over het salaris en de mogelijke vergoedingen, zoals de toelage voor overwerk, voor het draaien van onregelmatige diensten en voor het waarnemen van een hoger gewaardeerde functie. Klik hier voor de meest actuele versie van het Bbp.

Reiskosten
In het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie (Brvvp) vind je de afgesproken tegemoetkomingen in gemaakte kosten voor woon-werkverkeer, dienstreizen en verhuizingen. Klik hier voor de meest actuele versie.

Regeling Landelijk Sociaal Statuut (LSS)
In het LSS staan de afspraken tussen de werkgever en de bonden over de spelregels bij reorganisaties binnen de politie en de speciale voorzieningen voor medewerkers die daarbij niet in hun functie herplaatst kunnen worden. Klik hier voor de meest actuele versie van het Landelijk Sociaal Statuut.

LFNP-functies plus OVW-punten
Klik hier voor een overzicht van de LFNP-functies en de daaraan toegekende punten voor Onvermijdelijk Verzwarende Werkomstandigheden (OVW). Een LFNP-functie met 24 of meer OVW-punten geeft politieambtenaren na het bereiken van hun schaalmaximum uitzicht op 'uitloopperiodieken' in de naast-hogere salarisschaal.

Meer over:
Rechtspositie