23 augustus 2017

Ons werk

De NPB is opgericht om eersteklas vakbondswerk te organiseren in het belang van zijn leden. Namens 27.000 politiemedewerkers zijn onze ervaren onderhandelaars en bestuurders dagelijks in de weer om bij de werkgever betere arbeidsvoorwaarden te bedingen. Daarnaast hebben we een eigen juristen- en advocatenteam, dat dag in dag uit rechtshulp biedt aan leden die in problemen (dreigen te) komen op het gebied van werk en inkomen. Iets dat elke politieambtenaar kan gebeuren.

De NPB wil dat politiemensen vanaf dag één goed opgeleid en uitgerust professioneel hun werk kunnen doen. Dan gebeurt dat vanzelf zo veilig en gezond mogelijk. Ook maken we ons uiteraard sterk voor een fatsoenlijke beloning en maatschappelijke waardering van het werk dat de politiemensen dagelijks verzetten - zowel in de uitvoering als in de ondersteuning.

Omdat we het belangrijk vinden dat mensen voor zichzelf (kunnen) opkomen delen we graag onze kennis. Dat doen we door scholing en door het bouwen van sterke netwerken.

Veilig en vertegenwoordigd
De Nederlandse Politiebond baseert zich bij zijn vakbondswerk op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. We hechten eraan dat iedereen zich bij ons welkom, veilig en vertegenwoordigd voelt, ongeacht leeftijd, afkomst, geloofsovertuiging, politieke voorkeur, levensovertuiging, huidskleur of seksuele geaardheid. We geven iedereen een stem, ook als die stem een ander geluid laat horen. Wij vinden het van belang dat we geen onderwerp uit de weg gaan of onbesproken laten, hoe moeilijk ook.

Laat je horen!
De wensen en behoeften van onze leden staan centraal bij de totstandkoming van ons beleid en bij hoe we ons werk doen. Wij willen een sterke vakbond zijn en blijven voor en door onze leden, met integriteit en solidariteit als kernwaarden. Wij zijn een democratische, open en toegankelijke vereniging, waarin individuele vrijheid even vanzelfsprekend is als sociale samenhang. We moedigen dan ook iedereen aan zich te laten horen en mede vorm en inhoud te geven aan onze vereniging.

Samenwerkingsverbanden
De NPB is aangesloten bij de FNV, met bijna een miljoen leden de grootste vakcentrale van Nederland en bij de Algemene Centrale voor het Overheidspersoneel (ACOP).

Meer over:
NPB