28 februari 2023

NPB zoekt per direct een hoofd werkorganisatie

De Nederlandse Politiebond zoekt per direct een hoofd werkorganisatie voor 35 uur per week. Onze nieuwe collega kan aan de slag in een interessante periode: de NPB is volop bezig zijn versterkte samenwerking met de andere drie politiebonden verder uit te bouwen.

De NPB is een vakbond voor personeel van de Nationale Politie. Namens 28.000 leden zijn wij dagelijks in de weer om bij de werkgever betere arbeidsvoorwaarden te bedingen. Daarnaast biedt ons eigen juristen- en advocatenteam dag in dag uit rechtshulp aan leden die in problemen (dreigen te) komen op het gebied van werk en inkomen, letselschade en strafrechtelijke vervolging. Iets dat elke politieambtenaar kan gebeuren. 

Wat houdt de functie in?
Als hoofd werkorganisatie maak je deel uit van en geef je sturing aan het managementteam met daarin de drie hoofden van de afdeling Individuele Belangenbehartiging en het hoofd van de afdeling Ondersteuning. Je geeft direct sturing aan de afdeling collectieve belangenbehartiging (CBB: de eenheidsbestuurders en de beleids-, marketing- en communicatiemedewerkers, circa elf fte) en indirect leiding aan de overige werknemers bij de andere twee afdelingen. Het totaal aantal werknemers is circa 50 fte.  Het hoofd werkorganisatie is er verantwoordelijk voor dat de aansturing van de gezamenlijke activiteiten in het Huis voor Veiligheid een consistent en productief karakter heeft.

Wie zijn wij?
De NPB is een warme en hartelijke organisatie met betrokken en bevlogen medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Baarn in het Huis voor Veiligheid, een prachtig pand dat recent is verbouwd tot een mooie, ruime en moderne werklocatie. In dit pand is ook de ACP gevestigd, een politievakbond waar we nauw mee samenwerken, net als met de politievakbonden Equipe en ANPV. Tevens is hier het Instituut voor Veiligheid gevestigd, de scholingstak van de gezamenlijke politievakbonden.  Wij werken samen in een informele en gemoedelijke sfeer.

Wat ga je doen?

 • Je bent werkgever voor de werkorganisatie.
 • Je geeft (op coachende wijze) leiding en sturing aan de werkorganisatie, het managementteam, de afdeling CBB en overlegvormen binnen het Huis voor Veiligheid.
 • Je bent verantwoordelijk voor de adequate inrichting en doorontwikkeling van werkprocessen binnen de NPB-werkorganisatie, zodat management, medewerkers, middelen en processen effectief en efficiënt worden ingezet.
 • Je speelt proactief in op externe veranderingen en innovatie van de interne organisatie.
 • Je ondersteunt en adviseert over beleidsvoornemens van het bestuur.
 • Je creëert en realiseert strategisch (organisatie)beleid, dat eenduidige en concrete doelen bevat (financieel, organisatorisch en personeel), met oog voor de maatschappelijke positie van de NPB.
 • Je bevordert de samenwerking met collega-vakbonden, het Instituut voor Veiligheid (scholingspoot van de gezamenlijke vakbonden) en andere relevante externe partijen.
 • Je ziet toe op een effectieve en efficiënte organisatie voor de ondersteuning en uitvoering van het beleid. Je signaleert knelpunten in de uitvoering van de werkzaamheden en neemt initiatieven om tot een oplossing te komen.

Functievereisten 

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Brede kennis op de relevante werkterreinen van de Nederlandse (politie)vakbeweging.
 • Kennis van de sector en de daaronder of daaromheen ressorterende branches.
 • Kennis van (coachend) leiderschapsstijl(en).
 • Kennis van strategisch beleid en management.

Specifieke competenties

 • Sociale vaardigheden voor het voeren van overleg en het geven van sturing ten aanzien van de werkorganisatie.
 • Sturend vermogen voor het ontwikkelen van beleid binnen de kaders van het bondsbeleid.
 • Persoonlijke, bestuurlijke managementvaardigheden en besluitvaardigheid voor het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de strategische besluitvorming.
 • Visie op het vakbondswerk.
 • Analytisch vermogen voor het signaleren en beoordelen van de consequenties van ontwikkelingen en voorstellen.
 • Resultaatgericht, systematisch en planmatig kunnen werken bij het realiseren van activiteiten en werkzaamheden.
 • Samenwerkingsvermogen voor het gezamenlijk aansturen van de bond en de werkorganisatie NPB en voor het bevorderen van samenhang binnen het Huis voor Veiligheid.
 • In staat tot goede aansturing van de diensten in het Huis voor Veiligheid.
 • Empathisch vermogen voor het omgaan met en werken in een politieke organisatie en voor het werken in een politieke omgeving.

Wij bieden 
Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een proeftijd van twee maanden. De functie is ingedeeld in schaal 16. Het salaris bedraagt per maand minimaal € 5.496 bruto en maximaal € 7.611 bruto bij een voltijd dienstverband (35 uur). Je ontvangt vakantiegeld van 8,33%, een eindejaarsuitkering van 8,33%, 140 wettelijke verlofuren en 88 bovenwettelijke verlofuren bij een voltijd dienstverband. De CAO FNV Organisaties is van toepassing. Na een (ruime) inwerkperiode is het mogelijk om desgewenst meerdere dagen vanuit huis te werken. 

Sollicitatieprocedure
Bij vragen over de vacature kan je contact opnemen met Nine Kooiman via telefoonnummer 085 – 2366800. Indien je belangstelling hebt en denkt de persoon te zijn die wij zoeken, stuur dan uiterlijk vrijdag 17 maart 2023 je cv, vergezeld van een motivatiebrief naar nkooiman@politiebond.nl. Doe dit aub onder vermelding van Sollicitatie hoofd werkorganisatie en ter attentie van Nine Kooiman, bondssecretaris Nederlandse Politiebond. 

Er kan een briefselectie worden gehouden. Dit betekent dat op basis van jouw brief met cv besloten wordt of je wel of niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Als je wordt uitgenodigd, zal het sollicitatiegesprek plaatsvinden op donderdag 23 maart 2023. De selectiecommissie bestaat dan uit Nine Kooiman (bondssecretaris en huidig hoofd werkorganisatie), Björn Vreeswijk (hoofd Individuele Belangenbehartiging) en Jochem Sajtos (voorzitter ondernemingsraad en advocaat). 

Nederlandse Politiebond 
Tolweg 5
3741 LM BAARN