Veelgestelde vragen over corona op de werkvloer

Filter: vaccinatie (5)
Filter
Mag het korps me verplichten tot een vaccinatie tegen het coronavirus?

Nee, dat mag niet. Het gaat om inbreuken op twee grondrechten: het recht op privacy en het recht op lichamelijke integriteit (het recht om zelf te bepalen wat er met je lichaam gebeurt). Voor inbreuken op deze grondrechten is een wettelijke grondslag nodig. Die is er niet. Want ook al geef je zelf toestemming, dan is het nog steeds een inbreuk op je grondrechten. De relatie tussen werkgever-werknemer is namelijk niet gelijkwaardig. Dat betekent dat je je verplicht kunt voelen om in te stemmen met het verzoek van het korps.

Moet het korps me verlof geven voor een vaccinatie?

Je moet proberen om een afspraak voor vaccinatie buiten werktijd te plannen. Alleen als dat echt niet kan, kun je voor een vaccinatie onder werktijd een beroep doen op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof (art. 4.1 Wet arbeid en zorg). Je hebt dan voor de benodigde tijd recht op verlof met behoud van loon.

Kan ik ontslagen worden als ik weiger me te laten vaccineren tegen het coronavirus?

De NPB vindt dat het geen nadelige gevolgen voor je mag hebben als je je niet laat vaccineren. Het zal niet gemakkelijk zijn je daarvoor te ontslaan. Het korps moet dan eerst duidelijk maken dat er geen andere mogelijkheden zijn om veilig te laten werken. Bijvoorbeeld na een negatieve test en met het gebruik van een juist mond-neusmasker. Je werkgever moet blijven zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen om je werk veilig te kunnen doen.

Ook zal hij eventuele persoonlijke bezwaren tegen vaccineren moeten kunnen weerleggen. Bijvoorbeeld omdat je extra gevoelig bent voor een van de bijwerkingen van een vaccinatie.

Legt het korps een sanctie op omdat je je niet wilt laten vaccineren? Neem dan contact op met de NPB!

Ik behoor tot een kwetsbare groep. Kan het korps me verplichten weer aan het werk te gaan als ik gevaccineerd ben?

Het vaccin zorgt ervoor dat jij beschermd bent tegen het coronavirus. Overleg bij twijfel met je bedrijfsarts of het verantwoord is om weer aan het werk te gaan. Daarbij is ook van belang hoelang het vaccin je beschermt en in hoeverre het besmetting van anderen voorkomt.

Mag het korps me vragen om een test- of vaccinatiebewijs?

Nee, dat mag niet. Een test en vaccinatie zijn niet verplicht. Je bent dus ook niet verplicht om een test- of vaccinatiebewijs te laten zien. Het is bovendien privacygevoelige informatie, omdat het over medische gegevens gaat. Zelfs al geef je zelf toestemming, dan mag het korps dit soort informatie niet opslaan. De relatie tussen werkgever-werknemer is namelijk geen gelijkwaardige relatie. Dat betekent jij je verplicht kunt voelen om in te stemmen met zo'n verzoek.