Veelgestelde vragen over corona op de werkvloer

Filter: Alle
Filter
Mag het korps me verplichten tot een vaccinatie tegen het coronavirus?

Nee, dat mag niet. Het gaat om inbreuken op twee grondrechten: het recht op privacy en het recht op lichamelijke integriteit (het recht om zelf te bepalen wat er met je lichaam gebeurt). Voor inbreuken op deze grondrechten is een wettelijke grondslag nodig. Die is er niet. Want ook al geef je zelf toestemming, dan is het nog steeds een inbreuk op je grondrechten. De relatie tussen werkgever-werknemer is namelijk niet gelijkwaardig. Dat betekent dat je je verplicht kunt voelen om in te stemmen met het verzoek van het korps.

Moet het korps me verlof geven voor een vaccinatie?

Je moet proberen om een afspraak voor vaccinatie buiten werktijd te plannen. Alleen als dat echt niet kan, kun je voor een vaccinatie onder werktijd een beroep doen op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof (art. 4.1 Wet arbeid en zorg). Je hebt dan voor de benodigde tijd recht op verlof met behoud van loon.

Kan ik ontslagen worden als ik weiger me te laten vaccineren tegen het coronavirus?

De NPB vindt dat het geen nadelige gevolgen voor je mag hebben als je je niet laat vaccineren. Het zal niet gemakkelijk zijn je daarvoor te ontslaan. Het korps moet dan eerst duidelijk maken dat er geen andere mogelijkheden zijn om veilig te laten werken. Bijvoorbeeld na een negatieve test en met het gebruik van een juist mond-neusmasker. Je werkgever moet blijven zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen om je werk veilig te kunnen doen.

Ook zal hij eventuele persoonlijke bezwaren tegen vaccineren moeten kunnen weerleggen. Bijvoorbeeld omdat je extra gevoelig bent voor een van de bijwerkingen van een vaccinatie.

Legt het korps een sanctie op omdat je je niet wilt laten vaccineren? Neem dan contact op met de NPB!

Ik behoor tot een kwetsbare groep. Kan het korps me verplichten weer aan het werk te gaan als ik gevaccineerd ben?

Het vaccin zorgt ervoor dat jij beschermd bent tegen het coronavirus. Overleg bij twijfel met je bedrijfsarts of het verantwoord is om weer aan het werk te gaan. Daarbij is ook van belang hoelang het vaccin je beschermt en in hoeverre het besmetting van anderen voorkomt.

Het korps wil dat we ons preventief laten testen op corona, anders mogen we niet komen werken. Mag dat?

Nee, dat mag niet. Je werkgever mag je niet verplichten om een test te doen en ook geen sancties opleggen als je je niet wilt laten testen. Je mag zelf beslissen wat er met jouw lichaam gebeurt. Dat noemen we ook wel: het recht op lichamelijke integriteit.

Ook mag je werkgever vanwege je privacy jouw medische gegevens niet opslaan. Dat is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Door de AVG krijgen mensen meer privacyrechten. Zelfs al geef je toestemming, dan nog mag je werkgever deze informatie niet vastleggen.

De relatie tussen werkgever en werknemer is namelijk niet gelijkwaardig. Dat betekent jij je verplicht kunt voelen om je wel preventief te laten testen, terwijl je dat helemaal niet wilt. Gebeurt dit bij jou op je werk? Neem dan contact op met de NPB!

Mag het korps me verplichten om een zelftest te doen?

Nee, dat mag niet. Niemand is verplicht om een coronatest te ondergaan, omdat iedereen zelf mag bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt. Dit is een grondrecht en wordt ook wel het recht op lichamelijke integriteit genoemd. Wanneer je een zelftest gebruikt adviseren we om alleen een antigeentest te gebruiken met een CE-markering.

Bedenk daarbij ook dat een test een momentopname is. De werkgever moet altijd maatregelen treffen om te zorgen voor een veilige werkplek, zoals afstand houden, schermen plaatsen of mondkapjes aanbieden. Dit geldt ook als werknemers op vrijwillige basis een coronatest doen.

Mag het korps me vragen om een test- of vaccinatiebewijs?

Nee, dat mag niet. Een test en vaccinatie zijn niet verplicht. Je bent dus ook niet verplicht om een test- of vaccinatiebewijs te laten zien. Het is bovendien privacygevoelige informatie, omdat het over medische gegevens gaat. Zelfs al geef je zelf toestemming, dan mag het korps dit soort informatie niet opslaan. De relatie tussen werkgever-werknemer is namelijk geen gelijkwaardige relatie. Dat betekent jij je verplicht kunt voelen om in te stemmen met zo'n verzoek.

Mag het korps me verplichten een coronatest te doen als ik klachten heb en me heb ziekgemeld?

Als je corona-gerelateerde klachten hebt en je je ziekmeldt, dan moet je meewerken aan re-integratie. Dat betekent: terugkeer naar je werk. In dat kader kan je werkgever jou vragen om je te laten testen. Als je niet meewerkt aan je re-integratie, kan dat gevolgen hebben voor je loon. Vandaar ons advies om je wel te laten testen bij klachten.

Maar ook nu ben je nog steeds niet verplicht om je te laten testen. Let wel op. Want als je weigert, kan dit opgevat worden dat je niet mee wilt werken aan je re-integratie. En dat kan dus wel gevolgen hebben voor je loon.