1 januari 2022

Contributie

NPB-lid zijn is voordeliger dan je denkt. Als lid van de Nederlandse Politiebond betaal je per maand 0,7 procent van je salaris (brutoschaalbedrag) aan contributie, met een minimum van € 8,50 en een maximum van € 17,50.

Deze contributie wordt automatisch op je salaris ingehouden en naar de NPB overgemaakt door je werkgever.

(Vervroegd) gepensioneerden
(Vervroegd) gepensioneerde collega’s komen in aanmerking voor het minimumtarief van € 8,50 per maand. Deze aanspraak geldt vanaf de dag dat ze hun (vervroegd) pensioen zelf bij de bond melden via la@politiebond.nl. Die informatie krijgt de NPB namelijk niet van het korps.

Leden met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, WAO etc.)
Leden die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen hebben recht op de gereduceerde contributie van € 8,50. Deze aanspraak geldt vanaf de dag dat ze hun arbeidsongeschiktheidsuitkering zelf bij de bond melden via la@politiebond.nl. Die informatie krijgt de NPB namelijk niet van het korps.

Vrijwillige politie
Leden van de vrijwillige politie betalen € 8,50 per maand.

Geld terug via de Belastingdienst
Politieambtenaren kunnen hun vakbondscontributie één keer per jaar fiscaal laten verrekenen bij de bepaling van hun nettoloon. Het betaalde bedrag wordt dan van het brutoloon afgetrokken, waardoor je die maand minder loonbelasting en sociale premies hoeft te betalen. Indirect krijg je daardoor 40 tot 50 procent van de betaalde NPB-contributie terug.