20 december 2017

Aanvullende ANW-verzekering rond

Politiemedewerkers kunnen zich desgewenst vanaf 1 februari 2018 bij Loyalis verzekeren tegen een ANW-hiaat. Dat is het resultaat van de gesprekken die de bonden en de werkgever de afgelopen maanden hebben gevoerd over een alternatief voor de medewerkers die vanaf 1 februari 2018 geen recht meer hebben op ANW-compensatie van pensioenfonds ABP.

Voor deze verzekering geldt een blanco acceptatie; er zal geen medische check plaats vinden. Afhankelijk van het risico dat je wilt afdekken kan er gekozen worden uit drie verzekerde bedragen. De premie is afhankelijk van de leeftijd en van het bedrag dat je wilt verzekeren. Aangezien de verzekering via de werkgever wordt aangeboden kan de premie ingehouden worden op het bruto salaris.

Afsluiten
Collega’s die aansluitend aan het wegvallen van de ANW-compensatie uit de pensioenregeling dekking willen voor het ANW-hiaat zullen dat voor 31 januari 2018 bij werkgever moeten melden. Begin januari zal het korps informatie rondsturen over de premie en de verzekerde bedragen waaruit je kunt kiezen. Op het KNP-intranet staat inmiddels uitgebreide informatie met bijbehorende FAQ's. Ook gaat het korps de pensioenambassadeurs informeren over de verzekering.

Snel geregeld
De NPB is tevreden over de inspanningen van de werkgever om op zeer korte termijn een aansluitende verzekering te realiseren als alternatief voor de ANW-compensatie. De vrijwillige verzekering is geen volwaardige vervanger: de premie die medewerkers zelf moeten betalen is niet te vergelijken met de doorsneepremie die in een pensioenregeling wordt betaald en waaraan de werkgever ook nog substantieel bijdraagt. Doordat bij deze verzekering geen medische check wordt gedaan biedt zij de collega’s die dat wensen echter wel een laagdrempelige mogelijkheid om zelf het risico op een ANW-hiaat te verkleinen.

Lees meer over de vrijwillige verzekering

Lees ook: ANW-coulanceregeling voor ongeneeslijk zieken

Lees ook: NPB wil vangnet ANW-risico

Meer over:
Pensioen