1 december 2017

ANW-coulanceregeling voor ongeneeslijk zieken

De nabestaanden van de huidige ongeneeslijk zieke deelnemers aan pensioenfonds ABP houden ook na het vervallen van de ANW-compensatie vanaf 1 februari 2018 recht op deze uitkering. De NPB is blij met deze beslissing van ABP.

Veel terminale collega’s waren erg ongerust over de financiële gevolgen van de afschaffing van de ANW-compensatie voor hun achterblijvende partners. Bijverzekeren is in hun situatie uiteraard niet meer mogelijk.

Persoonlijke brief
Binnenkort ontvangen alle deelnemers van ABP over een brief over het genomen besluit. Daarin wordt ook gemeld dat ongeneeslijk zieke deelnemers zich moeten melden om hun aanspraak op de ANW-compensatie te behouden. Bij ABP kan daarvoor een beoordelingsformulier worden opgevraagd via de klantenservice van het ABP. Leden die ernstig ziek zijn adviseert de NPB dan ook om contact op te nemen met ABP en een beoordelingsformulier aan te vragen en alvast in te vullen met de partner.

Huidige rechthebbenden
Nabestaanden die al een ANW-compensatie ontvangen krijgen van ABP een schriftelijke bevestiging dat deze uitkering niet wordt stopgezet. Er zijn ook nabestaanden die wel recht hebben op ANW-compensatie maar die momenteel niet uitgekeerd krijgen omdat ze een volledige ANW-uitkering van de overheid ontvangen. Deze achterblijvers krijgen van ABP de schriftelijke bevestiging dat ze alsnog voor een extra uitkering in aanmerking komen als hun ANW-uitkeringssituatie verandert.

Alternatieve voorziening
De bonden en de werkgever zijn nog altijd druk op zoek naar een passend alternatief voor de medewerkers die vanaf 1 februari 2018 geen recht meer hebben op ANW-compensatie. Dit zou een verzekering moeten worden die op vrijwillige basis kan worden afgesloten. Zodra een voor beide partijen acceptabele oplossing gevonden is, melden we dat uiteraard.

LEES MEER

Meer over:
Pensioen