2 april 2018

Veelgestelde vragen ANW-compensatie [update]

Op dringend verzoek van de sociale partners (werkgevers en bonden overheidspersoneel) heeft pensioenfonds ABP besloten het vervallen van de ANW-compensatie in de pensioenregeling voor ambtenaren uit te stellen tot 1 mei 2018. Daardoor hebben deelnemers die een alternatieve verzekering willen afsluiten iets langer de tijd om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Ook heeft ABP de doelgroep die in aanmerking komt voor de coulanceregeling uitgebreid met deelnemers die niet ongeneeslijk ziek zijn maar wel onverzekerbaar of alleen verzekerbaar tegen een dubbele premie. Deze deelnemers moeten dat voor 1 mei kunnen aantonen. Deze uitbreiding is niet van toepassing op deelnemers die zich via een door hun werkgever afgesloten mantelcontract toch kunnen verzekeren.

 • Wat is ANW-compensatie?
 • Waarom vervalt de ANW-compensatie?
 • Wat blijft er voor mijn nabestaande over nu de ANW-compensatie komt te vervallen?
 • Heeft de NPB ingestemd met het vervallen van de ANW-compensatie?
 • Is het verstandig dat ik me bijverzeker?
 • Waarom zou ik voor de aanbieding van Loyalis moeten kiezen?
 • Wat moet ik denken van de meegestuurde afstandsverklaring?
 • Kunnen gepensioneerden zich ook bijverzekeren?
 • Wanneer is de coulanceregeling van ABP van toepassing?
 • Kan ik zonder medische vragen bijverzekerd blijven als ik uit dienst ga?
 • Hebben eigen inkomsten van mijn partner invloed op de uitkering van de verzekering?
 • Verschuift de ingangsdatum van de Loyalis-aanbieding ook naar 1 mei?

KLIK HIER voor de antwoorden op bovenstaande vragen!

Meer over:
Pensioen