Marijke Kemna NPB-kaderlid

Regeerakkoord 2017. Vertrouwen in de toekomst?

En, hebt u het regeerakkoord al gelezen? Hebt u al weer vertrouwen in de toekomst? Een lastenverlichting voor de werkende middengroep, daar ben ik er één van, dus dat is een fijn vooruitzicht. Aan de andere kant zullen mijn dagelijkse boodschappen een stuk duurder worden, dus ik juich nog maar niet te vroeg.

Van de voorgenomen megazorgbezuiniging van bijna 2 miljard krijg ik bij voorbaat al gierende hartkleppen. Gepensioneerden moeten zich ook zorgen maken en dat vind ik weinig sportief, die hebben hun bijdrage immers al gedaan. Mag je best een beetje erkentelijk voor zijn.

Natuurlijk heb ik de paragrafen, die over de veiligheid en de politie gaan, met extra aandacht gelezen.

De nationale politie krijgt er structureel 267 miljoen bij, voor meer agenten in de wijken en meer rechercheurs.

Dat is bij lange na niet genoeg. Daarom heeft de NPB eerder, ruim voor de verkiezingen, een miljard gevraagd aan politiek Den Haag. Een berekening, die op verzoek van de NPB door de Erasmus Universiteit gemaakt werd, liet namelijk zien dat het viervoudige nodig zou zijn om alle gedane beloften (u weet wel, goed werkgeverschap, minder bureaucratie, verlaging van de administratieve lastendruk, het ‘opplussen’ van de opsporing, wijkagenten terug de wijk in) waar te maken, de door de reorganisatie opgelopen averij te herstellen en tot een volledig gezonde en optimaal functionerende Nationale Politie te komen.

Een van de voornemens uit het regeerakkoord is ‘het flexibiliseren van de operationele sterkte van de politie’, daardoor zou de politie ‘effectiever op kunnen treden en de digitale veiligheid vergroten’. Wat we onder dat ‘flexibiliseren’ moeten verstaan blijft ongewis. Dat noem ik doorgaans ‘politiek Nederlands’, grammaticaal klopt het, maar wat er nou staat?

Daarop volgt een zinsnede in dit regeerakkoord waar ik ronduit ongerust van word: ‘Voor uitbreiding van de capaciteit zijn extra middelen beschikbaar, onder de voorwaarde dat de flexibiliseringsagenda wordt doorgezet en dat knellende kaders, waaronder sectorspecifieke beperkingen ten opzichte van de Arbeidstijdenwet, worden weggenomen. ‘

Pardon? Gaat het nieuwe kabinet zich nu met mijn arbeidsvoorwaarden bemoeien? Dat lijkt me nochtans aan de bonden en mijn werkgever. En wat knelt er dan en, belangrijker, bij wie? Na meer dan twintig jaar ervaring met avond-, nacht- en weekenddiensten (geloof me, soms best leuk om te doen, maar uiteindelijk slecht voor je gezondheid) hoop ik dat iedereen met ook maar een beetje zeggenschap dit scherp in de gaten houdt.

Het klinkt overigens als chantage; als politiemensen nu eens inleveren op die lastige regeltjes en rechten omtrent hun arbeids- en rusttijden, dan krijgt de nationale politie middelen om haar capaciteit uit te breiden. Dat belooft wat, bij de eerstvolgende onderhandelingen staan de verhoudingen meteen op scherp.

Mag ik daarbij meteen het belang benadrukken van de aankomende OR-verkiezingen? Dit najaar mogen de collega’s van elf van de dertien eenheden meebepalen welke collega’s de komende vier jaar hun vertegenwoordigers in de medezeggenschap worden. Er staat een uitgelezen gezelschap NPB’ers te trappelen om gekozen te worden! Ondergetekende incluis, ik ben trots lijstduwer van de NPB en binnenkort hangt ook mijn postzegel misschien wel bij u in het trappenhuis.

Dan is er nog een belangrijk item dat niet in het regeerakkoord is terug te vinden. De mogelijkheid tot vroegpensioen, vooral in de zware beroepen.

Mocht u nou nog niet getekend hebben voor het burgerinitiatief om in de Tweede Kamer aandacht te vragen voor een goed, fatsoenlijk politiepensioen – doe dat dan nog even alstublieft.

Alvast bedankt!

Jouw handtekening is pensioen waard

OR-verkiezingen 2017

Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'

 

 

OR-verkiezingen:

Noord-Holland: 4 tot en met 18 oktober
Noord-Nederland: 6 tot en met 20 oktober
Zeeland/West-Brabant: 23 oktober tot en met 3 november
Rotterdam: 1 tot en met 15 november
Politiedienstencentrum: 6 tot en met 20 november
Oost-Nederland: 7 tot en met 21 november
Politieacademie: 8 tot en met 15 november
Den Haag: 13 tot en met 23 november
Midden-Nederland: 14 tot en met 28 november
Oost-Brabant: 22 november tot en met 6 december
Limburg: 27 november tot en met 11 december