29 juni 2017

RAAF-aanvraag? De NPB helpt!

Vanaf 1 juli 2017 kunnen de meeste politiemedewerkers een aanvraag indienen om geplaatst te worden in een andere LFNP-functie of om een werkterrein of een aandachtsgebied toegekend te krijgen. Deze aanvraag kan via het intranet van de politie ingediend worden.

De NPB heeft de afgelopen weken in alle eenheden voorlichtings- bijeenkomsten gehouden over deze opvolger van de Regeling functieonderhoud, ook wel genoemd ‘de RAAF’. Klik HIER voor de powerpointpresentatie over de hoofdlijnen van de nieuwe regeling.

Advies op maat
De RAAF is een ingewikkelde regeling. We kiezen er als NPB voor om elke zaak individueel te toetsen, zodat we onze leden een advies op maat kunnen geven. Om je een goed advies te kunnen geven hebben we stukken nodig. Wat we nodig hebben zal van geval tot geval verschillen, maar denk aan het volgende:

  • een beschrijving van je feitelijke werkzaamheden sinds 1 juli 2016;
  • een aanduiding van de functie/team/afdeling waarop je formeel bent geplaatst;
  • een aanduiding van de functie of het werkterrein of aandachtsgebied waar je naartoe wilt;
  • een beschrijving hoe dit werk in de praktijk wordt uitgevoerd;
  • waarnemingsbesluiten of besluiten tijdelijke tewerkstelling;
  • verslagen van functionerings- of beoordelingsgesprekken.

Voor medewerkers die meteen op 1 juli hun aanvraag in willen dienen is het kort dag. Wil of kun je niet wachten, dien dan vast een aanvraag in, waarin je kort aangeeft wat het doel van je aanvraag is. Stuur daarna de stukken naar ons: ibb@politiebond.nl. Wij zullen je dan verder adviseren en bijstaan in het traject dat je te wachten staat.

Toetsingscommissie
Bedenk dat de hele procedure wel zes maanden kan duren. Dat komt doordat er een toetsingscommissie is ingesteld, waarin ook vertegenwoordigers van de bonden zitten. Deze commissie brengt per aanvraag advies uit aan de werkgever. Daarnaast stelt zij knelpunten bij het toepassen van de RAAF vast en rapporteert daarover aan het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP), het hoogste overlegorgaan over de arbeidsvoorwaarden binnen de sector politie.

Meer over:
Rechtspositie