2 oktober 2022

Politiebonden lanceren Meldpunt Discriminatie

De NPB, ACP, ANPV en Equipe lanceren per 1 oktober 2022 een Gezamenlijk Meldpunt Discriminatie. Zo willen zij inventariseren hoe groot het probleem van discriminatie binnen het korps is en of we genoeg doen om dit uit te bannen. Met het meldpunt ondersteunen de vakbonden het statement van de Nationale Politie dat voor uitsluiting, racisme en discriminatie geen plaats is binnen de politie.

De documentaire ‘De blauwe familie’ heeft veel losgemaakt. Het liet zien dat uitsluiting, discriminatie en racisme binnen de politie (nog steeds) bestaat. De korpsleiding tolereert dit niet en heeft hierop samen met het korpsleidingmanagementteam, de centrale ondernemingsraad en de vier politievakbonden een statement uitgevaardigd. Dit geeft aan dat voor uitsluiting, discriminatie en racisme geen plaats is binnen de politie en dat deze norm gehandhaafd gaat worden door sancties en desnoods ontslag.

Volop inspanningen werkgever
Het onderwerp wordt door de politie serieus opgepakt omdat men beseft dat de impact van deze feiten enorm groot is voor de collega’s en hun gezinnen. Zo is er een landelijk coördinator aangesteld voor de bestrijding van uitsluiting, discriminatie en racisme binnen de organisatie. Komt er regie op de ontwikkeling van een landelijk eenduidige afdoening van zaken en komen er handelingsperspectieven voor leidinggevenden die een cruciale rol hebben op het gebied van preventie, signaleren en respons. Collega’s die te maken hebben (gehad) met uitsluiting, discriminatie of racisme kunnen hun verhaal doen bij leidinggevenden, vertrouwenspersonen of de landelijke ombudsfunctionaris. Daarnaast is er een Luisterend Oorlijn gestart waar collega’s, én hun gezinsleden, hun verhaal kwijt kunnen. Doorverwijzing naar specialistische hulpverlening binnen de politie is mogelijk.

Telefonisch meldpunt politievakbonden
De gezamenlijke politievakbonden ondersteunen het statement van de Nationale Politie en roepen je op om je vooral te melden wanneer je met een dergelijke situatie te maken hebt (gehad). Je mag ook vormen van uitsluiting, discriminatie en racisme bij ons melden die je zelf in je omgeving hebt meegemaakt, gehoord of gezien (dus niet uit tweede hand). We willen graag inventariseren hoe groot het probleem is en of we met ons allen wel genoeg doen om uitsluiting, discriminatie en racisme bij de politie uit te bannen.

Bereikbaar tijdens kantooruren
Bel hiervoor tijdens kantooruren het Gezamenlijke Meldpunt Discriminatie van de vier politievakbonden op 070 – 31 55 114. Buiten kantooruren kan je een voicemailbericht inspreken. Ook als je geen lid bent van één van de vier politievakbonden nodigen we je uit om te melden wat jou is overkomen. Melding maken mag ook anoniem tenzij je aangeeft ondersteuning in de vorm van belangenbehartiging te willen. In dat geval wordt je in contact gebracht met een contactpersoon van je eigen vakbond.

De politiebonden bieden een speciale training aan voor medewerkers die slachtoffer zijn van gedrag, discriminatie of buitensluiting. Meer informatie over deze training vind je via deze link.