4 juli 2022

Speciale training om eigen kracht te hervinden

Ongewenst gedrag, discriminatie of buitensluiting vragen om ingrepen vanuit de organisatie. Tegelijkertijd willen politie en vakbonden de medewerkers die er slachtoffer van zijn geworden, ook actief ondersteunen. Dit gebeurt onder andere met een speciale persoonlijke training. Je kunt je nog aanmelden voor de editie van september.

Tijdens de training Collega's in de knel doen medewerkers kennis en inzichten op waardoor ze beter voor zichzelf en elkaar kunnen opkomen. Ervaar je dus pestgedrag, ongewenste intimiteiten of machtsmisbruik van collega’s of leidinggevenden? En heb je het gevoel onvoldoende gehoor te krijgen of er alleen voor te staan? Dan is deze training echt voor jou bedoeld.

Oorspronkelijk is de training gestart als pilot voor politievrouwen die met grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik op de werkvloer te maken hebben. Intussen wordt deze nu aangeboden voor zowel mannen en vrouwen. Daarbij gaat de training niet uit van slachtofferschap maar van het hervinden van je eigen kracht.  

Om je aan te melden voor de training in september, ga je naar de website van het Instituut voor Veiligheid. Onder op de pagina vind je een link naar het formulier voor aanmelding.

Op basis van hun eerdere ervaringen met Collega's in de knel schreven trainers Esther Neven en Shielta Ramautarsing een artikel voor het Tijdschrift voor de Politie.