1 augustus 2018

Veelgestelde vragen over de LFU (verlofsparen)

De regeling levensfase-uren (LFU) – die politiemensen de mogelijkheid biedt om gedurende een langere periode extra doorbetaald verlof op te nemen – wordt per 1 juli 2019 ingevoerd.

Begin maart hebben de politiebonden aan de werkgever gemeld alsnog te willen meewerken aan een positief besluit over de invoering van de LFU. Ze vinden het niet langer wenselijk om daarmee te wachten tot na de CAO-onderhandelingen. Een woordvoerder namens de bonden: ‘Met dit kabinet lopen we het risico dat van uitstel op een gegeven moment afstel komt en het beoogde verlofsparen niet doorgaat. Dat zou zonde zijn, want het is een prima regeling, die bestaande aanspraken en verworvenheden veilig stelt door ze om te vormen.’

Volledig doorbetaald verlof
De LFU biedt politiemensen extra mogelijkheden om volledig doorbetaald verlof op te nemen. Voor elk dienstjaar krijgen ze extra verlofuren toegekend (53,8 uur bij een 36-urige werkweek). Die kunnen worden opgespaard en opgenomen voor zorgtaken, studieverlof, een sabbatical of een verlofperiode voorafgaand aan het pensioen.

Keuze maken Onder de huidige regeling is er één groep collega’s die de keuze krijgt wel of niet aan het verlofsparen mee te doen. Dat zijn de medewerkers die op 1 juli 2018 tussen de 46 en 54 jaar oud zijn.

Meer over:
LFU