22 maart 2021

Extra kwalificatiekans voor politieopleiding [UPDATE]

Op dinsdag 23 maart stelt de Nationale Politie de vacatures open voor de basispolitieopleiding op MBO 4-niveau die in week 45 van start gaat. Voor het eerst kan daarop ook mee worden gesolliciteerd door kandidaat-aspiranten die geen MBO3- of VMBO/T-diploma op tafel kunnen leggen, maar cognitief wel hoog hebben gescoord op een toelatingstest. ‘Een ontwikkeling waar de NPB zich het afgelopen jaar hard voor heeft gemaakt,’ vertelt NPB-eenheidsbestuurder Paul Lathouwers. ‘En die we enorm toejuichen.’

De extra kwalificatiekans op basis van een toelatingstest is al sinds jaar en dag onderdeel van de Regeling aanstellingseisen, maar was twintig jaar lang een dode letter. Op aandringen van de NPB is deze mogelijkheid weer tot leven gewekt – niet alleen voor surveillanten en boa’s, maar ook voor mensen die altijd al bij de politie wilden werken en daar cognitief gezien ook geschikt voor zijn, maar door het ontbreken van het juiste diploma tot nu toe niet mee konden solliciteren.

Lathouwers: ‘Voor hen wordt nu wellicht toch een mooie toekomst binnen de politie mogelijk. Het mes snijdt echter aan twee kanten, want de politie boort hiermee ook een hoop nieuw talent aan. Gelet op de enorme hoeveelheid vacatures die de komende jaren moet worden vervuld absoluut geen overbodige luxe.’

Doorlopende leerlijn
Er kunnen allerlei redenen zijn waarom iemand met voldoende cognitieve vaardigheden toch niet over het juiste diploma beschikt om voor de basispolitieopleiding te solliciteren. Lathouwers: ‘Niet iedereen groeit op in omstandigheden waarin het gemakkelijk is om op het juiste moment de juiste dingen te leren is. Ik spreek uit ervaring; ik ben zelf ook een vroege schoolverlater. Het is dan fijn als je later opnieuw een kans krijgt te laten zien wat je kunt. Collega (en NPB-bestuurder) Irma Neijman boekt op dat gebied al jaren mooie resultaten binnen de eenheid Den Haag met de door haar ontwikkelde doorlopende leerlijn. Irma heeft contact met jongeren die het niet altijd gemakkelijk hebben gehad en begeleidt die naar een baan bij de politie. Dat heeft al heel wat waardevolle collega’s opgeleverd.’

Hoe gaat het in zijn werk? 
De informatie op de website van de politie en op het sollicitatieformulier is aangepast. Kandidaat-aspiranten die niet aan de diploma-eis voldoen kunnen de volgende testen maken. Let op: de kosten daarvan zijn voor eigen rekening!

  • NTI MBO
  • LOI MBO-4
  • DUO staatsexamen VMBO TL/GL Nederlandse Taal en Rekenen

Heeft iemand een van deze testen met positief resultaat afgelegd, dan kan hij solliciteren op agentvacatures. Uiteraard dienen daarna deel A en B, de medische keuring en het veiligheidsonderzoek ook positief te worden afgerond.

Vragen of opmerkingen? Mail of bel met Paul Lathouwers: 06 – 28 25 86 82.

Meer over:
Rechtspositie