24 november 2020

Extra kwalificatiekans voor politieopleiding

Vanaf voorjaar 2021 kunnen Nederlanders zich ook via een toelatingstest kwalificeren voor een politieopleiding op MBO 4-niveau. Het korps heeft besloten gehoor te geven aan de NPB-oproep om mensen met politie-ambitie naast de huidige diploma-eis (MBO3- of VMBO/T-diploma) een tweede mogelijkheid te bieden om te laten zien dat ze over het vereiste werk- en denkniveau beschikken.

Op aandringen van de NPB en de actiegroep SODK (surveillant op de kaart) is het korps dit voorjaar begonnen surveillanten de toelatingstest MBO3-niveau van onderwijsinstituut NTI aan te bieden. Een positieve uitslag van deze toets staat als startkwalificatie gelijk aan een MBO3- of VMBO/T-diploma. Op basis daarvan kun je dus verder het selectietraject voor de politieopleiding op MBO4-niveau in. Onder (juridische) druk van de NPB wordt de test sinds dit najaar ook aangeboden aan politie-boa’s.

Op eigen initiatief en kosten
NPB-eenheidsbestuurder Paul Lathouwers: ‘Eind vorige week werd duidelijk dat het korps ook een andere oproep van de NPB ter harte heeft genomen. Besloten is dat vanaf voorjaar 2021 elke Nederlander met politie-ambitie maar zonder MBO3- of VMBO/T-diploma de NTI-test kan benutten om een startkwalificatie te bemachtigen voor de politieopleiding. Je moet dan wel zelf het initiatief nemen om bij NTI een MBO3-toets te doen. De kosten daarvan zijn voor jouw rekening – ook als je daarna wordt aangenomen door het korps.’

De extra mogelijkheid om in aanmerking te komen voor toelating tot de basispolitieopleiding komt pas in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar. Het korps zal daarover meer concrete informatie publiceren zodra dat mogelijk is.

Voldoende kwaliteit in huis
Lathouwers: ‘De NPB juicht deze ruimere openstelling van de toelatingstest toe. Fijn dat het korps alsnog besloten heeft deze beweging te maken. De werkgever laat hierdoor zien dat hij openstaat voor de mogelijkheid dat politietalent ook buiten de gebaande opleidingspaden te vinden is. En dat is natuurlijk ook zo: een MBO3- of VMBO/T-diploma maakt je niet automatisch een goede agent en het omgekeerde geldt ook: als je niet beschikt over zo’n diploma kun je toch voldoende in huis hebben voor een mooie politieloopbaan.’

Meer over:
Loopbaanbeleid