1 augustus 2018

Actie: Politie stopt met innen geldboetes

De politiebonden roepen collega’s op om vanaf donderdag 2 augustus geen geldboetes en achterstallige betalingen meer te innen. De actie komt bovenop het niet meer schrijven van bekeuringen. De bonden houden daarmee nog even vast aan publieksvriendelijke acties, die wel de schatkist maximaal raken.

Dat melden de bonden in een brief aan minister Grapperhaus. “Onze acties gaan nadrukkelijk om meer dan een goede CAO”, vertelt een woordvoerder. “Politiemensen willen de burger kunnen beschermen tegen misdrijven en overtredingen, maar dat wordt in de huidige organisatie steeds moeilijker. De Nationale Politie zit vol vormfouten, het personeelsbeleid werkt niet en de werkdruk loopt de spuigaten uit. Het kán zo niet langer verder.”

De huidige situatie is het gevolg van bestuurlijke keuzes van de regering en de korpsleiding Acties richten zich dan ook in de eerste plaats op het schaden van overheidsinkomsten.

Actie #Latenrijden
Met de nieuwe acties gaan politiemensen geen geldboetes en achterstallige betalingen meer innen! Burgers die hiervoor staande worden gehouden, worden gewaarschuwd en kunnen daarna gewoon doorrijden. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om achterstallige betalingen van de belastingdienst, uitkeringsfraude of door de rechter opgelegde boetes. Als er sprake is van méér dan financiële boetes of achterstallige betalingen, treedt de politie nog wel op. Dat is bijvoorbeeld zo bij verdenking van inbraak, een ingevorderd rijbewijs of een openstaande taak- of gevangenisstraf.

Het gaat zowel om politiemensen die op of langs de weg gebruik maken van het registratiesysteem (E&S) als om automatische meldingen van camera’s langs de weg (ANPR-hits). De automatische meldingen komen binnen op de telefoons van politiemensen in de buurt. Meldingen van langsrijdende wanbetalers kunnen met deze actie worden genegeerd. Wel is het altijd aan de politiecollega zelf om deze afweging te maken.

Belastingdienst
Bij grote verkeerscontroles wordt regelmatig samengewerkt met de belastingdienst. Ook die samenwerking wordt stopgezet. Of de belastingdienst wel aansluit met eigen mensen en middelen is een keuze die daar moet worden gemaakt.

Harde acties
De actie #latenrijden is opgezet met input van collega’s die direct of op social media van zich hebben laten horen. Een grote groep politiemensen stapt liever vandaag dan morgen over op acties waar niemand meer omheen kan. Als de werkgever haar opstelling niet verandert, zijn hardere acties (die grotere gevolgen zullen hebben voor de maatschappij) onvermijdelijk.

Zonder herstel geen CAO
De CAO-onderhandelingen werden in juni stilgelegd door de bonden omdat minister en korpsleiding onvoldoende in beweging kwamen. Bovendien zetten flexibiliseringsvoorstellen van de werkgever kwaad bloed bij de werknemers. Ook in een nieuw voorstel van de werkgever bleef het bij loze beloften.

Zonder herstel van de politieorganisatie is het volgens de bonden onmogelijk om uitvoerbare CAO-afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden op het gebied van loopbaankansen, balans werk & privé en pensioen.

Meer over:
CAO