1. Paul Schunselaar

'Als je als oudere op latere leeftijd stopt met werken dan heb je geen salaris meer, maar dan moet je op een goed pensioen kunnen vertrouwen. Als jongere moet je hier al goed over nadenken, ook al is het ver weg. Beiden willen nu en ook later graag goed en gezond blijven leven. Hoe je het wendt of keert, pensioen is belangrijk voor het welzijn van mensen. Ik zou graag voor beide belangen een rol van betekenis willen geven.'

Stemmen voor het VO

2. Hans Beurskens

'De komende jaren staan het verantwoordingsorgaan en het ABP voor de enorme opgave om de overgang van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel goed in te regelen. Naast de doorlopende zorg om de pensioenen mee te laten groeien met de prijsstijgingen. Vanuit mijn eerdere jarenlange ervaring in het VO ABP (toen nog als werkende) onder meer met verantwoord en duurzaam beleggen, de balans tussen dit en een goed rendement en het eerlijk verdelen van de lusten en lasten over alle generaties (veel mensen zijn 60 tot 70 jaar betrokken bij het ABP) zal ik me inzetten om deze en vele andere dingen die belangrijk zijn voor een goed pensioen, duidelijk uit te leggen aan iedereen die pensioen opbouwt of geniet.'

Stemmen voor het VO

3. Dirk van Oostayen

'Het is belangrijk om je stem te kunnen laten horen als gepensioneerde en niet gepensioneerde collega's! Het pensioen van de gepensioneerde deelnemers, maar ook van de niet gepensioneerden loopt al 20% achter bij gestegen prijzen door het niet indexeren van de pensioenen. Het is zeker een wens dat te verbeteren. Ook moet de communicatie beter naar de deelnemers toe, zodat zij goed kunnen volgen wat er met hun inleg gebeurt, wat zij kunnen verwachten en welke keuze ze kunnen maken als ze met pensioen willen.'

Stemmen voor het VO

4. Guus Levels

'Als vakbondsman en gepensioneerd politieman ben ik ervan overtuigd dat het ABP, bekend als een zeer vermogend pensioenfonds, zich ten aanzien van de indexatie van de pensioenen verstopt achter regels die met het afsluiten van het Pensioenakkoord 2020 achterhaald zijn. De feitelijke financiƫle positie van het ABP (in plaats van het Hans Kazan-achtige goocheltrucje met de rekenrente) maakt indexatie van de pensioenen mogelijk. Rekenexercities hebben laten zien dat ook met indexatie de toekomstige generaties niets tekort zullen komen. Ik neem dan ook graag de slogan 'Een goed pensioen voor iedereen' over als streven voor mijn kandidatuur voor het ABP verantwoordingsorgaan.'

Stemmen voor het VO

5. Roland Heesbeen

'Roland , 66 jaar, sinds mijn 17de deelnemer bij het ABP. Woonplaats Venray en jong gepensioneerde. Vele jaren NPB-lid en nog altijd actief binnen onze bond. Lid van medezeggenschap lokaal en landelijk geweest. Bondsraad lid, financiƫle commissies, geef hulp bij het invullen van de belastingen. Ben ook actief in de wijkraad als penningmeester. Ik heb open en een kritisch houding zonder vooringenomen te zijn. Goed naar elkaar luisteren hoort hierbij. Het nieuwe pensioenstelsel is een 'papieren tijger die getemd moet worden' om het uitvoerbaar en uitlegbaar te maken. Het is ons geld. Ik wil me graag hiervoor inzetten.'

Stemmen voor het VO