28 mei 2018

Vertrouwenspersoon NPB-kaderleden

De NPB acht de gelijkwaardigheid van alle mensen een van de fundamentele uitgangspunten en verzet zich tegen discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht, seksuele voorkeur, nationaliteit, afkomst, burgerlijke staat, leeftijd, gezondheid of welke andere oneigenlijke grond dan ook. Discriminatie, seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag worden binnen de vereniging niet getolereerd. (Kader)leden en medewerkers van de NPB bejegenen elkaar en andere mensen collegiaal en met respect.

Leden en medewerkers zijn bij hun activiteiten voor de bond of hun deelname aan NPB-activiteiten of -bijeenkomsten alert op ongewenst gedrag. Indien men ongewenst gedrag signaleert, wordt verwacht dat men probeert dit op adequate wijze aan de orde te stellen. Degene die zelf met ongewenst gedrag wordt geconfronteerd of ongewenst gedrag jegens een of meer anderen waarneemt, kan dit aan de orde stellen bij de NPB-vertrouwenspersoon. Deze externe Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen behandelt alle informatie vertrouwelijk en anoniem en is gehouden aan een geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon gaat uiteraard alleen tot eventuele actie over na overleg met de melder.

Samengevat kunnen NPB-leden bij de vertrouwenspersoon terecht met alle ongewenste omgangsvormen waar ze tijdens (hun) NPB-activiteiten mee te maken krijgen. Bijvoorbeeld:

  • Intimidatie
  • Seksuele intimidatie
  • Agressie & geweld
  • Pesten
  • Discriminatie

En natuurlijk met andere zaken die men in vertrouwen wil delen.

Introductie externe NPB-vertrouwenspersoon
Ik ben Tom Heijm en houd mij al ruim 25 jaar bezig met waarheidsvinding. De eerste 18 jaren deed ik dat bij het toenmalige politiekorps Amsterdam-Amstelland. De jaren daarna bij mijn eigen recherchebureau. De hele #MeToo die vorig jaar ontstond, raakte mij en maakte dat ik een andere weg ben ingeslagen. Na een uitgebreid opleidingstraject ben ik sinds 2018 oprichter van het Landelijk Buro Integriteit & Vertrouwenspersoon (LBIV). In dit vak kan ik mensen verder op weg helpen die op hun werk problemen ondervinden. Daar ligt mijn hart.

Mijn taken als externe gecertificeerd VPOO zijn onder andere het begeleiden en opvangen van melders van ongewenste omgangsvormen. Signaleren en adviseren rondom integriteit en het geven van presentaties en informatie. Daarvoor ben ik inzetbaar door heel Nederland. Ik vind het nog goed om te vermelden dat mijn recherchebureau en het werk als extern vertrouwenspersoon raakvlakken hebben, maar absoluut en strikt gescheiden zijn.

Binnen de NPB ben ik dus als extern vertrouwenspersoon aangesteld voor alle (kader)leden die bij NPB-activiteiten of NPB-bijeenkomsten onverhoopt geconfronteerd worden met welke vorm van ongewenst gedrag dan ook. Misschien ten overvloede, maar goed om nogmaals te zeggen: ook een externe vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht! Wellicht zien of spreken we elkaar binnenkort om persoonlijk kennis te maken.

CONTACTGEGEVENS
Naam: Tom Heijm
Telefoonnummer: 06- 18 44 24 24
(Bereikbaar van ma t/m vrij van 09.00-17.00 uur)
Email: info@lbiv.nl

Meer over:
Vereniging