Welke nieuwe functies voor operationeel leidinggeven komen er?

In het domein Uitvoering worden functies operationeel expert B toegevoegd waar sprake is van een Operationeel Expert. In de domeinen Uitvoering en Ondersteuning worden ook functies toegevoegd in andere vakgebieden. Dat gebeurt bij de volgende vakgebieden:

• Operationeel Specialismen: Operationeel Specialist oc C tot en met F (indicatief gewaardeerd op schaal 11 tot en met 14);

• Bedrijfsvoeringspecialismen: Bedrijfsvoeringspecialist oc C tot en met F (indicatief gewaardeerd op schaal 11 tot en met 14);

• Gespecialiseerde Ondersteuning: Gespecialiseerd Medewerker oc D (indicatief gewaardeerd op schaal 10);

• Techniek: Medewerker Techniek oc E (indicatief gewaardeerd op schaal 10);

• Docent: Docent oc D (indicatief gewaardeerd op schaal 11).

KLIK HIER voor de concept LFNP-matrix waarin is opgenomen welke nieuwe functies gaan worden beschreven. In de matrix staan alle functies die er binnen de politie zijn. De rood omcirkelde functies zijn de (nieuwe) functies die aangepast of gemaakt gaan worden.