Wat zijn werktitels?

Bij de doorontwikkeling van het LFNP is in het CGOP afgesproken dat de functiebenaming neutraal moet worden geformuleerd. Zo staan de functies zo neutraal mogelijk ten opzichte van de inrichting van de politie. Dat bevordert de flexibiliteit en wendbaarheid, ook als de omstandigheden veranderen in de toekomst. Daarom wordt in de nieuwe functiebeschrijving in het LFNP bijvoorbeeld gesproken over leidinggevende A en de operationeel expert GGP B.

Om toch te zorgen dat zowel collega’s als externen functies snel kunnen herkennen, wordt er gewerkt met werktitels. Dat zijn herkenbare titels die nu ook al in de praktijk worden gebruikt, zoals de huidige functietitel van teamchef, maar ook districtschef en hoofd Operatiën. Om het gebruik van deze werktitels te borgen, worden deze vastgelegd als nieuwe verbijzondering in het LFNP.