Wat zijn de (belangrijkste) praktijkknelpunten in de leidinggevende functies?

Voor de doorontwikkeling van het LFNP zijn de knelpunten van de leidinggevende functies in de praktijk onderzocht en in 2021 besproken in het CGOP.

Bij de praktijkknelpunten gaat het om de volgende zes onderwerpen:

1. Operationeel leiderschap

2. Onderscheid Teamchef functies

3. Hiërarchie & plaatsvervanging

4. Neutraliteit organisatiestructuur

5. Loopbaanontwikkeling

6. Topstructuur

De verdere uitwerking van de praktijkknelpunten die zijn gebruikt in het grof- en fijnontwerp staat in het grofontwerp.