Wat verandert er aan de functies in het domein leiding?

Voorlopig verandert er niets. In het domein Leiding worden de functiebeschrijvingen in lijn gebracht met de huidige visie op politieleiderschap. Verder wordt het domein Leiding aangevuld met functies voor plaatsvervangers. Ook die wijzigingen zullen pas eind 2025 doorgevoerd worden. Over de overgang naar de nieuwe functies worden nog nadere afspraken gemaakt