Wat houdt het tijdelijk beleid in?

Met het tijdelijk beleid kunnen, vooruitlopend op de wijziging van het LFNP, aan de operationeel experts en de operationeel specialisten bij het nieuw in te richten team persoonsbegeleiding van de LX werkzaamheden (met mandaat) in het kader van personeelszorg worden toegekend. Het toevoegen van de activiteiten en resultaten die horen bij operationeel leiderschap zal bij de operationeel expert naar verwachting leiden tot een hogere schaal. Goed werkgeverschap vereist dat bij dit tijdelijk beleid hierom een tijdelijke toelage wordt toegekend. Bij de specialisten geldt dat hiervoor goed gekeken moeten worden naar het vereiste (specialistische) vakniveau dat nodig is om operationeel leiding te kunnen geven aan de specialisten van het betreffende onderdeel of team.