Wat gaat een aangewezen plaatsvervanger doen?

Op de oneven schalen komen functies voor plaatsvervangers. De plaatsvervanger zal zich bezighouden met het mede leidinggeven aan een team, onder verantwoordelijkheid van de naasthogere leidinggevende. De plaatsvervanging kan zien op de personele zorg, deelnemen aan managementoverleg en contacten met het openbaar bestuur. De plaatsvervanger kan hierbij, met mandaat, de naasthogere leidinggevende in alle werkzaamheden vervangen. De plaatsvervanger heeft, door de werkverdeling die de naasthogere leidinggevende en de plaatsvervanger maken, een eigenstandig takenpakket.