Wat betekent dit voor mij als leidinggevende?

Voorlopig verandert er niets. De nieuwe functies in het domein Leiding komen waarschijnlijk pas eind 2025 ter beschikking. De inrichting en sturing binnen teams moet opnieuw doordacht worden. We zullen de onderlinge verhouding van functies nader beschrijven en toelichten in bijvoorbeeld een werkingsdocument of handelingskader. Dan kan de politie gebruik maken van de nieuwe functies. Hoe deze functies bezet gaan worden, wordt nog verder uitgewerkt. De nieuwe of aangepaste functies krijgen een bijpassende waardering.