Wat betekent dit voor mij als incidenteel plaatsvervangend leidinggevende (bijvoorbeeld operationeel specialist C en E)?

Het huidige LFNP kent géén aangewezen plaatsvervanger. Alleen op incidentele basis kan een (operationeel) specialist als plaatsvervanger werkzaamheden verrichten. Voorlopig verandert er niets. De nieuwe LFNP-functies van plaatsvervangend leidinggevende komen  waarschijnlijk pas eind 2025 ter beschikking. De inrichting en sturing en onderlinge verhouding van functies binnen teams moet opnieuw doordacht worden. Dan kan de politie gebruik maken van de nieuwe functies. Hoe deze functies bezet gaan worden, wordt nog verder uitgewerkt. De nieuwe of aangepaste functies krijgen een bijpassende waardering.