Waarom komt er tijdelijk beleid?

Het zal naar verwachting tenminste tot eind 2025 duren voordat feitelijk gebruik gemaakt kan worden van de nieuwe operationele chef-functies. Voor de transitie naar de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties en de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies is het nodig dat op korte termijn operationeel chefs worden ingezet. Er kan niet worden gewacht op de korpsbrede invoering van operationeel leiderschap. Daarom wordt operationeel leiderschap alvast tijdelijk mogelijk gemaakt door een uitzonderingsmogelijkheid bij het nieuw in te richten team persoonsbegeleiding van de LX.