Zijn de uren voor het N4-traject diensttijd of eigen tijd?

Hierover moeten nog afspraken gemaakt worden met de vakbonden.