Ik wil per se mijn MBO 4-politiediploma halen, wat moet ik dan doen?

Voor alle duidelijkheid: voor wat betreft loopbaanmogelijkheden binnen de politie is het N3-politiediploma plus een N4-certificaat gelijkgesteld aan het diploma Allround Politiemedewerker (MBO 4).

Een MBO 4-politiediploma bemachtigen is (blijft) ook mogelijk, maar die route kost wel meer tijd dan het volgen van het N4-traject. Om te beginnen vraag je dan bij de Politieacademie een officieel werkervaringscertificaat (EVC) aan. Heb je dat verkregen, dan kun je het diploma Allround Politiemedewerker (MBO 4) aanvragen. Hiervoor moet je dan (aanvullend op het EVC) een uitgebreide kennistoets, FVT (fysieke vaardigheidstoets) en taaltoets doen. Ben je daarvoor geslaagd, dan kun je bij de examencommissie het MBO 4-politiediploma aanvragen.

Mochten veel collega’s van deze route gebruik willen maken, dan geldt ook hier dat de aangemelde N3-generalisten met de meeste politiedienstjaren het eerst kunnen starten. De route van het werkervaringscertificaat (EVC) komt tegelijk met het N4-traject beschikbaar.