Veelgestelde vragen Kwalificatietraject N4

Filter: Alle
Filter
Wanneer start het N4-traject?

Het N4-traject start in de loop van 2021. De precieze datum is nog niet bekend. De N3-generalisten met de meeste politiedienstjaren komen het eerst aan de beurt. Door het gebruik van digitale leermogelijkheden zal een grote groep collega’s tegelijkertijd kunnen starten. Het korps zal een overzicht maken van wie de komende jaren wanneer kan gaan starten met het N4-traject - uiteraard onder voorbehoud van nieuwe ervaringen en inzichten.

Wat is de inhoud van het N4 –traject?

Het N4-traject bestaat uit vijf modules: juridische basis, verhoor, vastlegging, jeugd en wijk. De module juridische basis sluit je af met een kennistoets. De andere vier modules sluit je af met een kennistoets én een beroepsproduct dat voldoende beoordeeld moet worden.

Wat is een beroepsproduct?

Een beroepsproduct is een product waarmee je laat zien dat je de inhoud van de module In de praktijk qua kennis, werkervaring en competenties kan toepassen. Dat kan door middel van het aanleveren van een product uit je eigen werkervaring (bijvoorbeeld een proces-verbaal door jou gemaakt). Heb je niet de juiste werkervaring, dan kan je een vervangende opdracht uitvoeren door middel van een fictieve casus.

Hoeveel tijd vraagt een N4-traject?

De benodigde tijdsbesteding voor het N4-traject is vooral afhankelijk van je kennis en werkervaring. Een indicatie:

  • Heb je op alle onderwerpen kennis en werkervaring, dan heb je minder dan 60 uur nodig om het traject te doorlopen.
  • Heb je op een deel van de onderwerpen ruime kennis en werkervaring en op andere onderwerpen niet, dan heb je ongeveer 60 uur nodig om het traject te doorlopen.
  • Heb je op geen van de onderwerpen kennis en (recente) werkervaring, dan heb je naar verwachting meer dan 100 uur nodig om alles te kunnen behalen.
Zijn de uren voor het N4-traject diensttijd of eigen tijd?

Hierover moeten nog afspraken gemaakt worden met de vakbonden.

Hoe worden begeleiding en studiemateriaal aangeboden?

Het studiemateriaal en de opdrachten worden veelal digitaal aangeboden. Het organiseren van de juiste begeleiding wordt momenteel uitgewerkt.

Ik heb de kerntaak Opsporing gehaald, krijg ik vrijstelling van het N4-traject?

Als je een bewijs van de Politieacademie hebt dat je de kerntaak Opsporing hebt gehaald, dan krijg je vrijstelling voor dat deel van het N4-traject. De module Signaleren & adviseren moet je dan nog wel doen.

Krijg ik na het behalen van het N4-traject meteen een seniorfunctie?

Heb je het N4-traject behaald, dan moet je dat in Youforce doorgeven en word je op basis van je aantal politiedienstjaren toegevoegd aan het bestand met N4-generalisten. Daarna kom je in aanmerking om volgens het overgangsbeleid automatisch een seniorfunctie toegekend te krijgen – op volgorde van politiedienstjaren. Als je aan het bestand met N4-generalisten toegevoegd bent, kun je ook mee solliciteren naar opengestelde seniorfuncties.

Krijg ik een diploma of certificaat als ik het N4-traject behaal?

Als je slaagt voor het N4-traject dan krijg je een bewijs (certificaat) dat je het N4-traject met goed gevolg hebt doorlopen.

Waarom krijg ik geen MBO 4-politiediploma als ik het N4-traject haal?

De Politieacademie kan als onderwijsinstituut alleen een MBO 4-diploma afgeven als de basispolitieopleiding Allround Politiemedewerker met succes volledig is doorlopen. Dat doe je met het N4-traject niet. Het N4-traject probeert juist de werkervaring van collega’s te benutten en richt zich op de hoofdonderwerpen qua inhoud.

Ik wil per se mijn MBO 4-politiediploma halen, wat moet ik dan doen?

Voor alle duidelijkheid: voor wat betreft loopbaanmogelijkheden binnen de politie is het N3-politiediploma plus een N4-certificaat gelijkgesteld aan het diploma Allround Politiemedewerker (MBO 4).

Een MBO 4-politiediploma bemachtigen is (blijft) ook mogelijk, maar die route kost wel meer tijd dan het volgen van het N4-traject. Om te beginnen vraag je dan bij de Politieacademie een officieel werkervaringscertificaat (EVC) aan. Heb je dat verkregen, dan kun je het diploma Allround Politiemedewerker (MBO 4) aanvragen. Hiervoor moet je dan (aanvullend op het EVC) een uitgebreide kennistoets, FVT (fysieke vaardigheidstoets) en taaltoets doen. Ben je daarvoor geslaagd, dan kun je bij de examencommissie het MBO 4-politiediploma aanvragen.

Mochten veel collega’s van deze route gebruik willen maken, dan geldt ook hier dat de aangemelde N3-generalisten met de meeste politiedienstjaren het eerst kunnen starten. De route van het werkervaringscertificaat (EVC) komt tegelijk met het N4-traject beschikbaar.