13 oktober 2022

Van de congresvloer...

Op donderdag 13 en vrijdag 14 oktober 2022 vond het NPB-congres 2022 plaats. Hieronder vind je een verslag dat tijdens het ledencongres is gemaakt.

Tijdens het ledencongres wordt de Flip Raad Bokaal uitgereikt. Deze is bedoeld voor leden die in hun vakbondswerk vooral oog hebben voor de mens achter de politiemedewerker. Dit keer koos de speciale jury uit de voordrachten voor Mariëlle Spruijt van de Afdeling Noord-Holland.

Verder is Alwin de Kok vanwege zijn grote verdiensten benoemd tot Erelid van NPB. Hieronder weer een inleidend filmpje.

Natasha van Nus laat samen met Theo Oskam kennismaken met het Instituut voor Veiligheid.
Elmas Duduk gaat samen met de deelnemers in op de toekomst van politiebonden.
Michael Kortekaas, bekend van het televisieprogramma Hunted, vertelt hoe je je energiebatterijen opgeladen houdt.
Kim Francooy en Rob Kolner (foto) van de afdeling Campagnes van de FNV delen hun ervaring en lessen over het versterken van vakbonden.
Marjanne Rauh laat deelnemers ontdekken hoe ze teams kunnen ondersteunen.
Danny Makkelie bespreekt of politiewerk topsport is.
Kim van der Weij over Social Media.
Workshop over pensioenen door Wendie van der Schuur, pensioenspecialist voor de NPB en ACP.

Fred Burnet is vanwege zijn verdiensten voor de NPB benoemd tot Erelid van de vereniging. Het bijbehorende filmpje staat hieronder.

Lieke Hester - hoofdagent, blogger en schrijfster - leest vanaf de sofa op het centrale podium fragmenten voor uit haar boek Het kan ook nooit normaal. Na de verhalen ging Nine Kooiman nog met haar in gesprek over haar ervaringen en achtergronden.

Met de verkiezingen van het Dagelijks Bestuur en het Hoofdbestuur is de eerste dag van het Ledencongres 2022 geëindigd. Morgen volgt het Workshop Festival. Waarvan je op deze pagina weer verslagen zult terugzien. Tot morgen...

De tweede dag van het ledencongres 2022 is begonnen.
Met een ruime meerderheid is het Dagelijks Bestuur herkozen. Met Jan Struijs als voorzitter, Nine Kooiman als secretaris en Albert Springer als penningmeester.
En ook het nieuwe Hoofdbestuur van de NPB is met ruime cijfers gekozen.
Congresvoorstel nummer 43 komt ter tafel.

Ook Rob Andringa is vanwege zijn grote verdiensten benoemd tot Erelid van de NPB. Hieronder de clip waarmee zijn benoeming werd aangekondigd.

Een zaal volop bezig met beraadslagingen over congresvoorstellen

Geen NPB-congres maar 'ledencongres'

De congresleden hadden trouwens in eerdere instantie besloten om het NPB-congres voortaan uniform 'ledencongres' te noemen. Vanaf dit punt zullen we die aanpassing voortaan doorvoeren. Ook op deze pagina. Met excuses voor het eerdere, verkeerde gebruik...

Naar jaarlijks congres

Zojuist is beslist dat dit de laatste editie van het vierjaarlijkse NPB-congres is. Tweederde van de congresleden stemde in met een verandering naar een jaarlijkse editie.

De congresvoorstellen worden stuk voor stuk behandeld en komen in stemming. Dit programmadeel zal de komende uren in beslag gaan nemen.
Na de lunch loopt de zaal weer langzamerhand vol.

Klaas Ottens is benoemd tot Erelid van de NPB. Hieronder is het filmpje te zien, waarmee zijn benoeming verrassend werd aangekondigd.

"Het waren tropenjaren"


Voorzitter Jan Struijs heeft het NPB-congres 2022 geopend. In zijn toespraak refereerde hij onder andere aan de strijdbare CAO-onderhandelingen van vier jaar geleden. Ook riep hij de recente corona-jaren in herinnering. Waarbij hij voor beide tijdvakken groot respect heeft voor de manier waarop leden en medewerkers die tijd waren doorgekomen.

Vooral voor politiemensen waren het absoluut zeer zware jaren. Zeker omdat in en direct na de corona-tijd de stemming in het land zeer gespannen raakte. De naweeën van covid-19, de spanningen en ook de daaropvolgende torenhoge inflatie sloegen ook diep in privé-levens. De NPB wil zeker stelling nemen om juist de belangen van de mensen die in de knel komen nadrukkelijk te behartigen.

Politiemedewerkers worden bovendien geraakt door de organisatorische problemen binnen de Nationale Politie. Zowel qua capaciteit, structuur als beleidsrichting zijn er veel problemen. In dit opzicht wees Jan Struijs onder andere nadrukkelijk op de suïcides van NPB-leden binnen de landelijke eenheid. Hierop vroeg de voorzitter om een minuut stilte voor alle ontvallen collega's.

Na dit gedragen moment zette Jan Struijs nog het afscheid van NPB-lid Frans van der Heijden in de schijnwerper. Na jarenlange inzet met onder andere de opzet van het belastingnetwerk binnen de bond en talloze functies legt hij zijn taken neer. Dat geldt ook voor de huidige lichting van NPB Jong die door de voorzitter ook nog op de voorgrond werden gezet.

Naar de toekomst toe ziet de voorzitter heel veel positieve zaken. Bijvoorbeeld de groei van het aantal jonge leden binnen de NPB. "Maar er blijven zeker ook mindere zaken op ons afkomen. Daarvoor moeten we zorgen voor een stevige basis, met een grote rol voor de samenwerking" 

Tien uur in Assen. In de grote congreszaal begint de spanning al wat te stijgen. Terwijl er in de lobby nog vrolijk wordt gepraat en van een eerste of tweede koffie wordt genoten. Ondertussen druppelen de congresgangers binnen, nemen hun badges in ontvangst en gaan op zoek naar oude bekenden.