Naam en vestigingsplaats (artikel 1)

Artikel 1
NAAM EN VESTIGINGSPLAATS

De naam van de vereniging is Nederlandse Politiebond. De officiële afkorting daarvan is de lettercombinatie NPB. De vereniging wordt in de statuten en het huishoudelijk reglement verder aangeduid als de bond.

De bond heeft haar zetel in Baarn.