Huishoudelijk reglement en slotbepaling (artikel 33)

Artikel 33
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. Het ledencongres stelt een huishoudelijk reglement vast. Wijzigingen zijn vervolgens uitsluitend mogelijk op basis van nieuwe congresbesluiten.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten van de bond.

---------------

SLOTBEPALING

In gevallen waarin de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het hoofdbestuur.