Welke afspraken zijn er gemaakt om de overgang naar de nieuwe spelregels in goede banen te leiden?

Afgesproken is dat de overgang naar de nieuwe pensioenregeling voor alle belanghebbenden op een zorgvuldige en evenwichtige manier moet plaatsvinden en uiterlijk op 1 januari 2027 moet zijn voltooid.

Er komt sowieso een wettelijk transitiekader dat voorschrijft en richting geeft aan wat partijen in acht moeten nemen bij de overstap op een nieuwe pensioenregeling. En in alle gevallen moet de werkgever in samenspraak met vakbonden via een transitieplan in beeld brengen welk concreet effect de overstap heeft voor het pensioen van deelnemers met verschillende leeftijden en welke maatregelen worden genomen om nadelige effecten voor bepaalde groepen te compenseren.

Uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) en dertien pensioenfondsen blijkt dat de overgang naar de nieuwe spelregels in veel gevallen geen nadeel maar een voordeel voor de pensioenopbouw oplevert. Afgesproken is dat geconstateerde nadelen adequaat en kostenneutraal worden gecompenseerd. Dat vergt wel maatwerk per uitvoerder.