9 september 2023

Sociale veiligheid

Als politiemedewerkers ongewenst gedrag, discriminatie of buitensluiting melden, krijgen ze binnen het korps vaak geen of onvoldoende gehoor. Dit kan leiden tot uitval of zelfs het verlaten van de organisatie. De politiebonden vinden dat een zorgwekkende situatie en willen dat de werkgever met een sociaal veiligheidsplan komt.

Onderdeel daarvan zou moeten zijn een structureel harder optreden tegen racisme en discriminatie. Ook moet de werkgever zich inspannen om de kennis over dit onderwerp binnen de organisatie te vergroten. Als politiemensen de pijn van discriminatie en uitsluiting begrijpen, dan nemen ze dat mee in hun politiewerk en in hun gedrag op de werkvloer.