5 oktober 2023

SAOP: Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Politie

Mensen werkzaam binnen de politiesector toerusten voor het werk van nu, morgen en overmorgen. Dát is waar SAOP voor staat. SAOP verleent hiervoor subsidie aan projecten en activiteiten van de Nationale Politie en de vakorganisaties. Daarnaast subsidieert het fonds projecten van de vakorganisaties gericht op scholing, mondiale solidariteit en collectieve en individuele belangenbehartiging.

SAOP heeft vanaf 2023 een nieuwe koers uitgezet met de focus op het thema ‘leren en ontwikkelen gericht op het politiewerk en de arbeidsmarkt van de toekomst’. De SAOP-subsidie wordt vooral ingezet voor activiteiten en projecten die betrekking hebben op dit thema.

Jaarlijks ontvangt SAOP als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenakkoord subsidie van het ministerie van J&V om haar doel te bereiken.

Wil je meer weten? Neem dan een kijkje bij www.saop.nl of neem contact op met 070 - 376 57 65.