16 januari 2024

Salaristabellen 2024-2025

Op grond van de politie-CAO 2024-2025 worden de politiesalarissen tussen 1 juli 2024 en 1 januari 2025 structureel verhoogd met gemiddeld 9,5 procent. Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van de salaristabellen in die periode en van de tabellen in de voorafgaande jaren.

In de cao 2024-2025 zijn drie structurele loonsverhogingen afgesproken.

* Vanaf 1 juli 2024 een verhoging van de schaalbedragen met € 100.
* Daaroverheen vanaf dezelfde datum een salarisverhoging met 5 procent.
* Vanaf 1 januari 2025 nog eens een verhoging met 2 procent.

Deze maatregelen zorgen op termijn voor de volgende salaristabellen.

---------------------------------------------------------------------------

Bovendien is in de politie-cao 2024-2025 afgesproken dat politiewerkers in actieve dienst van januari tot en met juni 2024 maandelijks een extra eenmalig bedrag van € 200 uitbetaald krijgen, te beginnen met een dubbele portie in februari. In totaal dus € 1.200, waarbij een dienstverband van 36 uur als uitgangspunt geldt. Collega's die meer of minder uren werken krijgen een evenredig hoger of lager bedrag per maand.

----------------------------------------------------

Op basis van de politie-cao 2022-2024 werden de politiesalarissen eveneens blijvend verhoogd met gemiddeld 9,5 procent, maar dan over een periode van twee jaar tijd. Vanaf 1 januari 2022 werden de maandsalarissen met € 100 euro verhoogd. Daarna volgen per 1 juli 2022 een structurele salarisverhoging van 2 procent en per 1 januari 2023 een structurele salarisverhoging van 3 procent.

De laatste verhoging op basis van deze cao was een structurele salarisverhoging van 2 procent vanaf 1 januari 2024.

 ----------------------------------------

Op basis van de politie-cao 2021 werden de politiesalarissen vanaf 1 juli 2021 structureel verhoogd met 1,3 procent.

-----------------------------------------

Op basis van de politie-cao 2018/2020 werden de politiesalarissen vanaf 1 juli 2018 structureel verhoogd met 3 procent, vanaf 1 juli 2019 met 2 procent en vanaf 1 juli 2020 met 2,7 procent.